Κύπρος: Ετήσια μείωση 6,6% παρουσίασαν οι άδειες οικοδομής την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου

{loadposition ba_textlink}

Η συνολική αξία των αδειών αυτών μειώθηκε κατά 30,3% και το συνολικό εμβαδόν κατά 31,6%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε μείωση της τάξης του 40,8%.

Για τον Ιούλιο, ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις κατά το μήνα Ιούλιο 2014 ανήλθε στις 449.

Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €82,5 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 64,1 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 196 οικιστικές μονάδες.

Ειδικότερα, τον Ιούλιο εκδόθηκαν συνολικά άδειες οικοδομής για 302 οικιστικά κτίρια συνολικής αξίας €41,3 εκατομμυρίων και με συνολικό εμβαδόν 42.973 τετραγωνικά μέτρα, έναντι 303 οικ. Κτιρίων τον Ιούνιο συνολικής αξίας €50,98 εκ. και συνολικού εμβαδού 54.622 τετ. μέτρων.

Τα μη οικιστικά κτίρια διαμορφώθηκαν στα 98 τον Ιούλιο έναντι 108 τον προηγούμενο μήνα. Αξίζει να σημειωθεί πως η συνολική αξία των κτιρίων αυτών ανήλθε στα €38,27 εκ. και το συνολικό εμβαδόν στα 21.156 τετ. μέτρων, που ήταν πολύ ψηλότερα σε σχέση με €38.27 εκ. και συνολικού εμβαδού 11,423 τετ. μέτρων τον Ιούνιο.
Οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα

Πηγή: KYΠΕ