Κύπρος: Περισσότεροι από 20.000 οι μακροχρόνια άνεργοι

{loadposition ba_textlink}

Η μακροχρόνια ανεργία και οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας είναι πλέον οι πιο δύσκολες πτυχές του προβλήματος της ανεργίας στην Κύπρο. Οι μακροχρόνια άνεργοι, όσοι δηλαδή είναι χωρίς εργασία πέραν των έξι μηνών, αποτελούν το ήμισυ του συνόλου των ανέργων.  Από την άλλη οι νέοι πτυχιούχοι αποτελούν το ήμισυ του συνόλου των νεοεισερχομένων.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, ο αριθμός των μακροχρόνιων ανέργων  ανερχόταν στις 20.461 άτομα και αποτελούσε το 45% του συνόλου των εγγεγραμμένων ανέργων τον Αύγουστο 2014.  Σε σύγκριση με τον Ιούλιο παρουσιάστηκε αμελητέα μείωση του αριθμού τους κατά 337 άτομα ή 1,6%.

Το 85% των μακροχρόνια ανέργων δηλαδή 17,368 άτομα είναι Ελληνοκύπριοι και ακολουθούν οι άλλοι Ευρωπαίοι, 1.666 ή 8%, οι αλλοδαποί, 586 άτομα ή 3% και οι Πόντιοι που έχουν στην κατοχή τους ελληνικό διαβατήριο 567 άτομα ή 3%.

Όσον αφορά στην οικονομική δραστηριότητα, το μεγαλύτερο μερίδιο των μακροχρόνια ανέργων συγκεντρώνεται στις υπηρεσίες 5.105 άτομα ή 24,9% και ακολουθούν οι τομείς του εμπορίου με 3.828 άτομα ή 18,7%, των κατασκευών 3.460 άτομα ή 16,9% και της μεταποίησης 2.345 άτομα ή 11,5%.

Σοβαρό είναι και το πρόβλημα της ανεργίας ανάμεσα στους νεοεισερχόμενους στην αγορά αφού τον Αύγουστο ο αριθμός των εγγεγραμμένων νεοεισερχόμενων ανερχόταν στα 6.168 άτομα και αποτελούσε το 13,5% του συνόλου των ανέργων.