Κομισιόν: Σε καλό δρόμο η μείωση των εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου

{loadposition ba_textlink}

Σύμφωνα με την έκθεση, η ΕΕ όχι μόνον βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη του στόχου του 2020, αλλά είναι σε θέση ακόμα και να τον υπερβεί.

Η έκθεση προόδου επίσης περιέχει για πρώτη φορά στοιχεία σχετικά με τη χρήση των δημοσιονομικών εσόδων από τους πλειστηριασμούς δικαιωμάτων στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ). Το 2013 η νέα αυτή πηγή εσόδων για τα κράτη μέλη ανήλθε συνολικά σε 3,6 δισ. ευρώ. Από αυτά τα 3 δισ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια- ποσό που υπερβαίνει κατά πολύ το επίπεδο του 50% που προτείνεται στην οδηγία της ΕΕ για το ΣΕΔΕ.

«Η επίτευξη των στόχων του 2020 για το κλίμα δείχνει ότι η Ευρώπη είναι ήδη έτοιμη να ενισχύσει τη δράση της», δήλωσε η επίτροπος αρμόδια για τη δράση για το κλίμα, Κόνι Χίδεγκαρντ. Σύμφωνα με τη Δανέζα επίτροπο η απόφαση των ηγετών της ΕΕ την περασμένη εβδομάδα να συνεχίσουν τη φιλόδοξη αυτή προσπάθεια και να φθάσουν στο 40% τουλάχιστον έως το 2030, θα απαιτήσει σημαντικές μειώσεις και για το λόγο αυτό είναι ενθαρρυντικό ότι τα κράτη μέλη έχουν αποφασίσει να χρησιμοποιήσουν το μεγαλύτερο μέρος από τα τρέχοντα έσοδά τους από το ΣΕΔΕ για να επενδύσουν το κλίμα και την ενέργεια και να συνεχίσουν τη μετάβαση προς μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα».

Η έκθεση προόδου του Κιότο και της στρατηγικής ΕΕ 2020 αποτελεί ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Βασίζεται στα στοιχεία που δηλώνουν τα κράτη μέλη βάσει του κανονισμού για τον μηχανισμό παρακολούθησης. Η εν λόγω έκθεση παρέχει στοιχεία σχετικά με την πρόοδο που συντελείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της για την επίτευξη των στόχων τους όσον αφορά τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου.

Από το 2013 οι πλειστηριασμοί αποτελούν τη συνήθη μέθοδο για την κατανομή των δικαιωμάτων στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ. Τα έσοδα των πλειστηριασμών περιέρχονται στα κράτη μέλη. Η οδηγία της ΕΕ για το ΣΕΔΕ ορίζει ότι τουλάχιστον το ήμισυ των εσόδων από τους πλειστηριασμούς των δικαιωμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής στην ΕΕ ή σε άλλες χώρες.

Οι περισσότερες χώρες χρησιμοποιούν τις επενδύσεις αυτές σε τομείς όπως η ενεργειακή απόδοση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή οι βιώσιμες μεταφορές.

Πηγή: ΚΥΠΕ