Νοέμβριο τίθεται σε ισχύ η αναθεώρηση διαδικασίας προμήθειας αέριου ιατρικού οξυγόνου

{loadposition ba_textlink}

Στόχος είναι η τήρηση των οδηγιών συνταγογράφησης των ιατρών και την ορθολογιστική χρήση του από τους ασθενείς που χρήζουν οξυγονοθεραπείας, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη διαδικασία προμήθειας οξυγόνου, όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να τύχουν επαναξιολόγησης από τους θεράποντες ιατρούς τους και σε συνεργασία με την Πνευμονολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, όλοι οι ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν οξυγόνο, καλούνται να αποταθούν στους θεράποντες ιατρούς τους το συντομότερο δυνατό, έτσι ώστε να τους προσκομιστεί το σχετικό πιστοποιητικό έγκρισης με την αναγραφόμενη ποσότητα και διάρκεια θεραπείας, το οποίο και θα παρουσιάσουν στην προμηθεύτρια εταιρεία Linde Hadjikyriakos Gas Ltd για να προμηθευτούν το οξυγόνο που χρειάζονται.

Τονίζεται πως, χωρίς την παρουσίαση του εν λόγω πιστοποιητικού, η εταιρεία δεν θα επιτρέπεται να προμηθεύει τους ασθενείς με οξυγόνο.

Η διαδικασία αυτή και τα κριτήρια χορήγησης οξυγόνου που έχουν τεθεί από το Υπουργείο Υγείας για καλύτερο έλεγχο της χρήσης του, στοχεύουν στη διασφάλιση της κάλυψης των αναγκών όλων των ασθενών που χρήζουν κατ’ οίκον οξυγονοθεραπείας.

Πηγή: ΚΥΠΕ