Νομική Υπηρεσία: “Ορθή και ενδεδειγμένη ενέργεια” οι οδηγίες για χειρισμό της υπόθεσης του 26χρονου δικηγόρου

{loadposition ba_textlink}

«Ορθή και ενδεδειγμένη ενέργεια» χαρακτηρίζει η Νομική Υπηρεσία τις οδηγίες του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα περί αγόρευσης για επιβολή ποινής στην υπόθεση του 26χρονου δικηγόρου Αναστάση Όλιβερ Νεοφύτου για την πρώτη και σοβαρότερη κατηγορία, αυτή της πρόκλησης θανάτου, μετά την απόσυρση των άλλων τριών κατηγοριών, καθώς «μόνο αυτή παρέμεινε επί του κατηγορητηρίου».

Παράλληλα, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας είχε χαρακτηρίσει, με επιστολή του, «λανθασμένες» τις προφορικές οδηγίες της Δικηγόρου Α΄ της Δημοκρατίας προς τον Δημόσιο Κατήγορο, για απόσυρση των τριών κατηγοριών.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι παραμένει προς διερεύνηση το ουσιαστικό θέμα των επακριβών συνθηκών και ενδεχόμενα, ευθυνών για την απόσυρση των κατηγοριών, πράγμα, το οποίο θα προχωρήσει με διεξαγωγή έρευνας.

Η υπόθεση αφορά ένα εκ των τριών δυστυχημάτων, που εκδικάστηκαν στη Λεμεσό και για τα οποία συνεχίζει να διεξάγει έρευνα η Νομική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, μετά από περαιτέρω έρευνα στους φακέλους του Αρχείου Αλληλογραφίας της Νομικής Υπηρεσίας προέκυψαν περαιτέρω στοιχεία για την υπόθεση.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι στις 10 Απριλίου 2014, δόθηκαν προφορικές οδηγίες από τη Δικηγόρο Α΄ της Δημοκρατίας προς τον Δημόσιο Κατήγορο, μέλος της Αστυνομικής Εισαγγελίας Λεμεσού, για απόσυρση των κατηγοριών 2 – 4, νοουμένου, ότι ο κατηγορούμενος θα παραδεχόταν την πρώτη κατηγορία της πρόκλησης θανάτου, που ήταν και η σοβαρότερη.

Για τη ρύθμιση αυτή, επαναλαμβάνεται, δεν ενημερώθηκε εκ των προτέρων, ούτε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ούτε ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, και δεν δόθηκε εκ μέρους τους οποιαδήποτε έγκριση για την απόσυρση.

Η έρευνα στα Αρχεία καταδεικνύει ότι, με επιστολή του δικηγόρου υπεράσπισης, ημερομηνίας 11 Ιουνίου, ζητήθηκε από τη Νομική Υπηρεσία να δοθεί γνωμάτευση προς τους Δημόσιους Κατηγόρους της Αστυνομικής Εισαγγελίας Λεμεσού, ότι δεν μπορεί νομικά να γίνει οποιαδήποτε αναφορά εκ μέρους της Κατηγορούσας Αρχής στις κατηγορίες 2 – 4 κατά την προφορική έκθεση των γεγονότων στο Δικαστήριο, για σκοπούς επιβολής ποινής, αφού αυτές είχαν ήδη αποσυρθεί.

Προστίθεται ότι το αίτημα εκ μέρους του δικηγόρου υπεράσπισης έγινε, γιατί ο εκ των Δημοσίων Κατηγόρων, που χειριζόταν τότε την υπόθεση, υποστήριξε ενώπιον του Δικαστηρίου, ότι στην προφορική έκθεση γεγονότων, για την πρώτη κατηγορία, θα έπρεπε να ακουστούν από την πλευρά της Κατηγορούσας Αρχής και τα γεγονότα που αφορούσαν τις κατηγορίες 2 – 4, που είχαν ήδη αποσυρθεί.

«Κάτι τέτοιο, δεν ήταν δυνατό νομικά να γίνει, αφού οι κατηγορίες 2 – 4 μαζί με τα γεγονότα τους, είχαν ήδη αποσυρθεί, αμέσως προηγουμένως, από την Κατηγορούσα Αρχή, μπροστά στο Δικαστήριο και οι κατηγορίες 2 – 4, ήταν ήδη εκτός κατηγορητηρίου. Η εν λόγω απόσυρση, έλαβε χώραν, στις 6.5.2014, όπως και η παραδοχή του κατηγορουμένου στην 1ην κατηγορία» αναφέρεται.

Στο αίτημα του δικηγόρου υπεράσπισης τοποθετήθηκαν με επιστολή τους τόσο ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, όσο και ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, στις 19 Ιουνίου και 24 Ιουνίου αντίστοιχα,

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «είχαν πληροφορηθεί για πρώτη φορά, στις 11.6.2014, μέσω του πιο πάνω αιτήματος, τα όσα είχαν προηγηθεί στις 6.5.2014, με την απόσυρση των κατηγοριών 2 – 4 και την παραδοχή του κατηγορουμένου στην 1η κατηγορία».

Στην επιστολή του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα αναφέρεται ότι οι οδηγίες της Δικηγόρου Α΄ της Δημοκρατίας «ήταν λανθασμένες» και ότι «δεν θα έπρεπε να αποσυρθούν οι κατηγορίες 2 – 4».

Επίσης, αναφέρεται ότι ήταν λανθασμένες και οι περαιτέρω οδηγίες, να αναφερθούν τα γεγονότα των κατηγοριών 2 – 4, στα γεγονότα της 1ης κατηγορίας, που τελικά παραδέχθηκε ο κατηγορούμενος, καθώς «τα γεγονότα [των κατηγοριών 2 – 4] δεν βασίζονται πια σε υπαρκτές κατηγορίες, αφού αυτές αποσύρθηκαν».

Στην επιστολή του ο Γενικός Εισαγγελέας αναφέρει ότι συμφωνεί με τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας «αφ΄ ης στιγμής, αποσύρθηκαν οι κατηγορίες 2 – 4, δεν μπορεί να γίνει αναφορά στα γεγονότα που τη συνθέτουν».

Όπως αναφέρεται, το νομικό ζήτημα για το ποια γεγονότα μπορούσαν να ακουστούν νομικά στο Δικαστήριο, λύθηκε με επιστολή του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, εκ μέρους της Νομικής Υπηρεσία, ημερομηνίας 26 Ιουνίου, προς την Εισαγγελία Λεμεσού, με κοινοποίηση προς το δικηγόρο υπεράσπισης, αναφέροντας ότι «οι οδηγίες που δίδονται, είναι, πως εκ των πραγμάτων, η αγόρευση για την επιβολή ποινής θα πρέπει να αφορά μόνο την 1ην κατηγορία, αφού, μόνο αυτή παρέμεινε επί του κατηγορητηρίου.»

«Η πιο πάνω επιστολή, ημερομηνίας 26.6.2014, εκ μέρους της Νομικής Υπηρεσίας, ήταν η ορθή και ενδεδειγμένη ενέργεια, τότε, για επίλυση του περιορισμένου νομικού ζητήματος, που είχε προκύψει μετά την απόσυρση των κατηγοριών» καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ