Παν. Κύπρου: Στο 2,4% η ύφεση για το 2014

{loadposition ba_textlink}

Περαιτέρω αποκλιμάκωση της ύφεσης στην κυπριακή οικονομία προβλέπεται για το δεύτερο μισό του 2014 και ως εκ τούτου ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ (σε σταθερές τιμές) για το 2014 εκτιμάται σε -2,4%.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, το τρίτο τρίμηνο του 2014 το πραγματικό ΑΕΠ προβλέπεται να συρρικνωθεί κατά 1,9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013. Στο τέταρτο τρίμηνο του έτους η πραγματική οικονομική δραστηριότητα υπολογίζεται να μειωθεί κατά 1,4%.

Η ύφεση προβλέπεται, σύμφωνα με το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, να συνεχίσει και το 2015, ωστόσο η συρρίκνωση του ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα επιβραδυνθεί σημαντικά με την πρόβλεψη για το έτος να διαμορφώνεται στο -0,4%. Το ΑΕΠ προβλέπεται να μειωθεί κατά 1,0% το πρώτο τρίμηνο του 2015 (συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014) και κατά 0,2% τα υπόλοιπα τρίμηνα.

Οι προβλέψεις για το ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ το 2014 και 2015 που παρουσιάζονται σε αυτό το δελτίο είναι λιγότερο αρνητικές από τις εκτιμήσεις στο δελτίο του Ιουλίου, και σύμφωνα με το Κέντρο, οι αναθεωρήσεις των προβλέψεων για ηπιότερη ύφεση οφείλονται στην περαιτέρω επιβράδυνση της συρρίκνωσης του ΑΕΠ στην Κύπρο, στο θετικό ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη, στο σχετικά εύρωστο ρυθμό ανάπτυξης στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και στη συνέχιση της βελτίωσης εγχώριων προπορευόμενων δεικτών που σχετίζονται με την πραγματική δραστηριότητα και την αγορά εργασίας το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο.

Άλλες πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις που συνέτειναν στην εκτίμηση λιγότερο αρνητικών προβλέψεων περιλαμβάνουν τη διατήρηση της οικονομικής εμπιστοσύνης στην Κύπρο και την ΕΕ στα επίπεδα του μακροχρόνιου μέσου όρου, τις ευνοϊκές επιδόσεις των χρηματιστηριακών αγορών, τις περαιτέρω μειώσεις στις αποδόσεις ομολόγων χωρών της ευρωπαϊκής περιφέρειας και την ενδυνάμωση των σταθεροποιητικών τάσεων στο τραπεζικό σύστημα.

Οι προβλέψεις, σύμφωνα την έρευνα, συνοδεύονται από κινδύνους για βαθύτερη από την προβλεπόμενη ύφεση. Οι κίνδυνοι αυτοί σχετίζονται τα αυξανόμενα ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων σε συνδυασμό με καθυστερήσεις στη μεταρρύθμιση του σχετικού νομικού πλαισίου, την καθυστέρηση στην προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, στην περαιτέρω επιβράδυνση της ρωσικής οικονομίας σε συνδυασμό με την επιβολή κυρώσεων από την ΕΕ και την αποδυνάμωση στην ισοτιμία ρούβλι έναντι ευρώ, στις αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και ανατολικής Μεσογείου, οι οποίες ενδεχομένως να πυροδοτήσουν αρνητικές συνέπειες στην οικονομική εμπιστοσύνη και στον τουρισμό.

Οι προβλέψεις, αναφέρεται στην ανακοίνωση, παρέχουν ενδείξεις ηπιότερης ύφεσης το 2014 συγκριτικά με τη συρρίκνωση στο πραγματικό ΑΕΠ κατά 3,2% που δημοσιεύτηκε πρόσφατα από το ΔΝΤ. Για το 2015 οι προβλέψεις του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών δείχνουν ότι η οικονομική δραστηριότητα θα συνεχίσει να μειώνεται, με μικρότερους όμως ρυθμούς σε σχέση με το 2014.

Αντίθετα, το ΔΝΤ προβλέπει μικρή αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ της τάξης του 0,4%. Αν και οι προβλέψεις για το 2015 συνοδεύονται από σχετικά μεγάλα περιθώρια στατιστικού σφάλματος, οι ενδείξεις για πιο παρατεταμένη ύφεση σχετίζονται με το διεθνές περιβάλλον (π.χ. επιβράδυνση της ανάπτυξης στην Ευρωζώνη και τη Ρωσία) καθώς και με εγχώριους παράγοντες (π.χ. δυσμενείς πιστωτικές συνθήκες, ψηλά επίπεδα ιδιωτικού και δημόσιου χρέους, αυξημένη ανεργία). Παράγοντες που σχετίζονται με το διεθνές περιβάλλον αναμένεται να επιδράσουν με κάποια υστέρηση στο ΑΕΠ της Κύπρου, ενώ οι εγχώριες συνθήκες πιθανόν να προκαλέσουν πιο παρατεταμένες αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη.