Παρά την κρίση ο Κύπριος θα αγοράσει αυτοκίνητο

{loadposition ba_textlink}

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης “Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων”, που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2014.

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2014, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 ήταν:

(α) Ο συνολικός αριθμός των νεοεγγραφέντων οχημάτων σημείωσε αύξηση 21,1% τους πρώτους εννέα μήνες του 2014 και έφτασε στις 16.994, σε σύγκριση με 14.035 κατά την ίδια περίοδο του 2013.

(β) Οι εγγραφές ιδιωτικών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 28,1% και έφτασαν στις 12.805, σε σύγκριση με 9.999 τους πρώτους εννέα μήνες του 2013. Από το σύνολο των ιδιωτικών αυτοκινήτων σαλούν, 5.892 ή 46,0% ήταν καινούρια και 6.913 ή 54,0% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

(γ) Οι εγγραφές των εμπορικών και φορτηγών αυτοκινήτων έφτασαν τις 1.431 το 2014, σε σύγκριση με 1.252 που ήταν το 2013, σημείωσαν δηλαδή αύξηση 14,3%.

* Τα ελαφρά φορτηγά αυξήθηκαν κατά 17,8% και έφθασαν τα 1.225, από 1.040 το 2013.

* Τα βαριά φορτηγά μειώθηκαν κατά 16,8% σε 134 κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2014, από 161 το 2013.

* Οι Ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) αυξήθηκαν κατά 41,2% σε 72 την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2014, από 51 την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2013.

(δ) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων<50(κ.ε.) μειώθηκαν κατά 1,7% και έφτασαν τις 174, την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2014, σε σύγκριση με 177 την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

(ε) Οι εγγραφές μοτοσικλετών>50(κ.ε.) αυξήθηκαν κατά 17,4% και έφτασαν τις 1.586 τους πρώτους εννέα μήνες του 2014, σε σύγκριση με 1.351 την αντίστοιχη περίοδο του 2013.