Ποιοί θα διεκδικήσουν εκ νέου θέση στο ΔΣ της Τράπεζας Κύπρου

{loadposition ba_textlink}

Ψηφίσματα για την παύση υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου και το διορισμό νέων, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στην πρόταση του μεγαλομέτοχου του Συγκροτήματος Γουίλμπορ Ρος για το νέο ΔΣ, καλούνται να εγκρίνουν οι μέτοχοι της Τράπεζας την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, στις 9 το πρωί, όταν θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ), σύμφωνα με ανακοίνωση.

Όπως αναφέρεται, ο νυν Πρόεδρος Κρίστης Χασάπης δεν διεκδικεί επανεκλογή.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι κατά την ΕΓΣ θα τεθούν προς έγκριση Ψηφίσματα -όπως προτάθηκαν στην Τράπεζα από συγκεκριμένους μετόχους- για να διοριστούν στη θέση των Συμβούλων οι Josef Ackermann, Wilbur Ross, Arne Berggren, Maxim Goldman, Χριστόδουλος Πατσαλίδης και Μιχάλης Σπανός.

Σημειώνεται ότι η εκλογή οποιωνδήποτε νέων μελών τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Επίσης, προτείνεται να υιοθετηθούν Ψηφίσματα για την παύση των Συμβούλων Anton Smetanin, Anjelica Anshakova, Dmitry Chichikashvili,Eriskhan Kurazov, Άδωνη Παπακωνσταντίνου και Μαρίνου Γιαλελή. Η παύση των συγκεκριμένων Συμβούλων θα ισχύσει από τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης.

Σύμφωνα δε με το Καταστατικό της Τράπεζας, τα ακόλουθα μέλη αφυπηρετούν και αμετάκλητα δηλώνουν ότι δεν θα διεκδικήσουν επανεκλογή:

1. Κρίστης Χασάπης

2. Ξάνθος Βράχας

3. Ανδρέας Γιασεμίδης

Επανεκλογή θα διεκδικήσουν τα μέλη Vladimir Strzhalkovskiy, Μάριος Καλοχωρίτης και Ιωάννης Ζωγραφάκης. Επίσης, ο διευθύνων σύμβουλος του Συγκροτήματος John Patrick Hourican, που διορίστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο στις 26 Νοεμβρίου 2013, προσφέρει τον εαυτό του για επανεκλογή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στις 15 Νοεμβρίου 2014 θα ανακοινωθούν τα ονόματα οποιωνδήποτε προτεινόμενων υποψηφίων για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Στην ΕΓΣ θα τεθεί επίσης προς έγκριση Ψήφισμα βάσει του οποίου θα τροποποιείται το Καταστατικό της Τράπεζας, ώστε ο αριθμός των Διοικητικών Συμβούλων να μην είναι μικρότερος των επτά, ούτε μεγαλύτερος των δεκατριών, ενώ με άλλο Ψήφισμα, προτείνεται η τροποποίηση του Καταστατικού ώστε οι Διοικητικοί Σύμβουλοι να μπορούν να εκλέγουν Πρόεδρο και μέχρι δύο Αντιπροέδρους των συνεδρίων τους που θα κατέχουν το αξίωμά τους μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά.

Επίσης, θα τεθεί προς έγκριση Ψήφισμα που προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να παραμείνουν αμετάβλητες. Σημειώνεται ότι οι αμοιβές των μη-εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως εγκρίθηκαν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του 2012 έχουν ως εξής:

Ετήσια Αμοιβή
Πρόεδρος €68.000
Αντι-Πρόεδρος €51.000
Μη-Εκτελεστικά Μέλη €13.000
Προέδροι Επιτροπών Συμβουλίου €3.300
Μέλη Επιτροπών Συμβουλίου €2.100
Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου €6.300
Μέλη Επιτροπής Ελέγχου €4.200

Τέλος, η ΕΓΣ της Τράπεζας Κύπρου θα ασχοληθεί με την εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελεγκτών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος 2013 και τον επαναδιορισμό των Ernst & Young ως Ελεγκτών της Εταιρίας για το 2014.

Πηγή: ΚΥΠΕ