Παραίτηση μέλους ΔΣ της Τράπεζας Κύπρου

{loadposition ba_textlink} 

H Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ («Τράπεζα») ανακοινώνει ότι ο κ. Κωνσταντίνος Κατσαρός υπέβαλε στις 13 Οκτωβρίου 2014, την παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

Σύμφωνα με το καταστατικό της Τράπεζας, η παραίτηση τίθεται σε ισχύ με την αποδοχή της από το Διοικητικό Συμβούλιο ή εντός επτά ημερών από την υποβολή της, εάν δεν αποσυρθεί.