Πλεόνασμα 207 εκ. ευρώ παρουσιάζουν οι λογαριασμοί της Κυβέρνησης

{loadposition ba_textlink}

Πλεόνασμα €207,6 εκατ. ή 1,32% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) παρουσίασαν στο εννεάμηνο του 2014 οι λογαριασμοί της Κεντρικής Κυβέρνησης, υπερκαλύπτοντας τους στόχους που θέτει το μνημόνιο τόσο για το τρέχον έτος όσο και για τα έτη 2015 και 2016.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Οικονομικών, το πρωτογενές ισοζύγιο, από το οποίο εξαιρείται το κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους, παρουσίασε την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του 2014 πλεόνασμα ύψους €601,11 εκ., σε σύγκριση με πλεόνασμα €67,71 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Σύμφωνα με το μνημόνιο, η Κύπρος θα πρέπει να διατηρεί στο τέλος του 2014 πρωτογενές έλλειμμα €210 εκ. ή 1,3% του ΑΕΠ και στο τέλος του 2015 πρωτογενές έλλειμμα €258 εκ. ή 1,6% του ΑΕΠ. Το 2016 η Κύπρος πρέπει να διατηρεί πρωτογενές πλεόνασμα €201 εκ. ή 1,2% του ΑΕΠ.

Τα έσοδα αυξήθηκαν την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του 2014 κατά 4,47%, στα €4,73 δισεκατομμύρια, από €4,53 δισ. την ίδια περίοδο του 2013. Αντίθετα, οι δημόσιες δαπάνες μειώθηκαν κατά 7,17%, στα €4,61 δισ., από €4,96 δισ.

Έσοδα
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ, τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 5,40%, στα €4,04 δισ., από €3,84 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Τα έσοδα από άμεσους φόρους κατέγραψαν το εννεάμηνο του 2014 αύξηση 7,53%, στο €1,55 δισ., από €1,44 δισ., ενώ τα έσοδα από έμμεσους φόρους σημείωσαν αύξηση 3,97%, στο €1,79 δισ., σε σύγκριση με €1,72 δισ. το πρώτο τρίμηνο του 2013.

Τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος μειώθηκαν κατά 5,12%, στα €787,09 εκ., από €829,55 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013, ενώ τα έσοδα από φόρους κατανάλωσης αυξήθηκαν κατά 2,81%, στα €467,64 εκ., σε σύγκριση με €454,88 εκ.

Αύξηση 4,56% σημείωσαν α έσοδα από το ΦΠΑ, φθάνοντας στο €1,06 δισ., από €1,02 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Δαπάνες
Εξάλλου, οι δαπάνες για μισθούς και ημερομίσθια μειώθηκαν την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του 2014 κατά 4,77%, στο €1,19 δισ. σε σύγκριση με €1,25 δισ. πέρσι.

Οι πληρωμές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων αυξήθηκαν κατά 4,16%, στο €1,12 δισ., σε σύγκριση με €1,08 δισ., ενώ οι δαπάνες για συντάξεις και φιλοδωρήματα μειώθηκαν κατά 15,32%, στα €411,57 εκ., από €486,02 εκ.

Οι πληρωμές για τόκους του δημόσιου χρέους μειώθηκαν κατά 17,93%, στα €393,51 εκ., από €479,48 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Πηγή: ΚΥΠΕ