Πόσιμο νερό σε τρεις κοινότητες στη Λευκωσία

{loadposition ba_textlink} 

Η ποιότητα του νερού στις κοινότητες Αγίας Βαρβάρας, Αλάμπρας και Πέρα Χωρίου Νήσου έχει πλήρως αποκατασταθεί και το νερό κρίνεται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, ενώ αίρονται οποιαδήποτε περιοριστικά μέτρα έχουν ληφθεί.

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων επιβεβαιώνει ότι η ποιότητα του νερού που παρέχεται πλέον στις εν λόγω κοινότητες θα συνεχίσει και στο μέλλον να είναι κατάλληλη, αφού ο αγωγός που δημιούργησε το πρόβλημα έχει απομονωθεί και έπαψε πλέον να χρησιμοποιείται.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, τα Υπουργεία Υγείας και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ενημερώνουν το καταναλωτικό κοινό των κοινοτήτων Αγίας Βαρβάρας, Αλάμπρας και Πέρα Χωρίου Νήσου ότι δείγματα νερού που λήφθηκαν από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες στις 14.10.2014, καθώς και επαναληπτικά στις 20.10.2014, έχουν εξεταστεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους και σύμφωνα με τις εργαστηριακές εξετάσεις η ποιότητα του νερού έχει πλήρως αποκατασταθεί.

Όπως σημειώνουν η ποιότητα του νερού συνάδει με το Νόμο που προβλέπει για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (Νόμος Αρ.87(Ι) του 2001) ως προς τις προσδιορισθείσες χημικές παραμέτρους, για τις οποίες εντοπίστηκε το πρόβλημα στο παρελθόν.

Ως εκ τούτου, το νερό κρίνεται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση και αίρονται οποιαδήποτε περιοριστικά μέτρα έχουν ληφθεί και οι εργαστηριακοί έλεγχοι, επανέρχονται στην προγραμματισμένη συχνότητα που προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Η βελτίωση της ποιότητας του νερού έγινε μετά από συντονισμένες προσπάθειες του ΤΑΥ, με την τοποθέτηση νέου, κατάλληλου αγωγού και ξέπλυμα των κεντρικών υδατοδεξαμένων, καθώς και καθάρισμα του δικτύου υδατοπρομήθειας, εντός των επηρεαζόμενων κοινοτήτων από τα κατά τόπους Κοινοτικά Συμβούλια, τα οποία μαζί με το ΤΑΥ, είναι και οι αρμόδιοι φορείς ύδρευσης με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Πηγή: ΚΥΠΕ