Προς διευθέτηση 327 εκπρόθεσμες αιτήσεις για ΕΕΕ

{loadposition ba_textlink}

Νομοσχέδιο το οποίο θα διασφαλίζει την αναγκαία ευελιξία για αποδοχή ορισμένων αιτήσεων για το ΕΕΕ που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα, κατέθεσε στη Βουλή το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή ως συνημμένο Παράρτημα 01 νομοσχέδιο με τίτλο “Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014”.

Όπως αναφέρεται στη σχετική εισηγητική έκθεση, μετά τη λήξη των σχετικών προθεσμιών, παραλήφθηκαν μέχρι σήμερα 253 εκπρόθεσμες αιτήσεις από λήπτες δημόσιου βοηθήματος και 74 εκπρόθεσμες αιτήσεις από χαμηλοσυνταξιούχους που λάμβαναν το σχετικό επίδομα ως επίσης και περιπτώσεις ληπτών δημοσίου βοηθήματος οι οποίοι λόγω προβλημάτων υγείας ή για άλλους δικαιολογημένους λόγους δεν υπέβαλαν αίτηση.

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εκτιμά ότι μεταξύ των προσώπων που υπέβαλαν αίτηση για ΕΕΕ εκπρόθεσμα ή δεν έχουν υποβάλει αίτηση για ΕΕΕ υπάρχουν και περιπτώσεις προσώπων που δικαιολογημένα δεν μπόρεσαν να υποβάλουν αίτηση εμπρόθεσμα (ασθενείς, πρόσωπα σε στέγες ηλικιωμένων που δεν ενημερώθηκαν από συγγενικό ή άλλο πρόσωπο, πρόσωπα που διαμένουν σε σχετικά απομονωμένες περιοχές, κ.ο.κ.). Σε τέτοιες περιπτώσεις, αναφέρεται, κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη δυνατότητας αξιολόγησης των λόγων για τους οποίους δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα η αίτηση για ΕΕΕ, ώστε ορισμένες τουλάχιστον εκ των εκπρόθεσμων αιτήσεων να μπορούν να τύχουν χειρισμού ως εμπρόθεσμες, νοουμένου ότι προβάλλονται πειστικοί λόγοι για την καθυστέρηση υποβολής της αίτησης.

Με βάση τα σχετικά άρθρα της Νομοθεσίας αιτήσεις από λήπτες δημόσιου βοηθήματος, οι οποίοι είχαν εγκριθεί με βάση τις σχετικές πρόνοιες του περί Δημόσιου Βοηθήματος Νόμου, όφειλαν να υποβάλουν αίτηση για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα μέχρι τις 11 Αυγούστου 2014, ενώ πρόσωπα που λάμβαναν το επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου όφειλαν να υποβάλουν την αίτηση για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα μέχρι τη 1η Σεπτεμβρίου 2014, ώστε να συνεχίσουν να λαμβάνουν το εν λόγω επίδομα. Οι ανωτέρω προθεσμίες, οι οποίες ορίζονταν στο Νόμο, παρατάθηκαν για τις δύο αυτές κοινωνικές ομάδες μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 2014, για τους λήπτες δημοσίου βοηθήματος, και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2014, για τους χαμηλοσυνταξιούχους, η μεν πρώτη με απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η δε δεύτερη με τροποποίηση της νομοθεσίας.

Μετά τη λήξη των ανωτέρω προθεσμιών και την καταχώρηση του συνόλου των αιτήσεων που λήφθηκαν για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα στο ειδικό μηχανογραφικό σύστημα, διαπιστώθηκε ότι 2700 περίπου λήπτες δημόσιου βοηθήματος και 11400 περίπου εκ των προσώπων που λάμβαναν επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου δεν υπέβαλαν αίτηση για το ΕΕΕ και συνεπώς το δημόσιο βοήθημα ή το επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου, ανάλογα με την περίπτωση, πρέπει να τερματιστούν.

Πηγή: KYΠΕ