Πτώση σημείωσαν οι κυριότερες κατηγορίες επιτοκίων δανείων στην Κύπρο

{loadposition ba_textlink}

Το Τμήμα Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Κύπρου για καταθέσεις και δάνεια σε ευρώ για το μήνα αναφοράς Σεπτέμβριο 2014, τα οποία περιλαμβάνονται στους Πίνακες 7,8,9 και 10 της έκδοσης Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Οκτωβρίου 2014.

Οι κυριότερες εξελίξεις για τα επιτόκια σε νέες εργασίες (νέες συμβάσεις δανείων και καταθέσεων καθώς και υφιστάμενες συμβάσεις, οι οποίες έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης) συνοψίζονται ως εξής:

Επιτόκια Καταθέσεων

· Το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά μειώθηκε οριακά στο 2,59% σε σύγκριση με 2,60% τον προηγούμενο μήνα.

· Παράλληλα, το αντίστοιχο επιτόκιο για μη χρηματοδοτικές εταιρείες κατέγραψε επίσης μείωση υποχωρώντας στο 2,53% σε σύγκριση με 2,58% τον προηγούμενο μήνα.

Επιτόκια Δανείων

· Οι περισσότερες κατηγορίες επιτοκίων δανείων προς νοικοκυριά παρουσίασαν μείωση. Το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια υποχώρησε στο 5,59% σε σύγκριση με 5,66% τον προηγούμενο μήνα.

· Σε αντίθεση, το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας αυξήθηκε στο 4,31% σε σύγκριση με 4,15% τον προηγούμενο μήνα.

· Πτώση σημείωσαν και οι κυριότερες κατηγορίες επιτοκίων δανείων προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες. Το επιτόκιο που αφορά δάνεια για ποσά άνω του €1 εκατ. μειώθηκε στο 5,21% σε σύγκριση με 5,37% τον προηγούμενο μήνα.