Στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των stress-test

{loadposition ba_textlink}

Από κυπριακής πλευράς στην άσκηση συμμετείχαν οι τράπεζες Κύπρου και Ελληνική, ο Συνεργατισμός και η RCB (Russian Commercial Bank).

Τα αποτελέσματα θα καταγράψουν το κεφαλαιακό πλεόνασμα ή έλλειμμα της κάθε τράπεζας με βάση το βασικό και το ακραίο σενάριο, ενώ σε χωριστή ενότητα θα παρουσιάζονται οι κινήσεις στις οποίες έχουν προβεί οι τράπεζες για ενίσχυση της κεφαλαιακής τους θέση στις οποίες προέβησαν τους πρώτους μήνες του 2014.

Οι τρεις κυπριακές τράπεζες εισήλθαν στη διαδικασία, έχοντας προχωρήσει σε κινήσεις ενίσχυσης των κεφαλαίων τους. Η Τράπεζα Κύπρου άντλησε €1 δις από την αύξηση κεφαλαίου το καλοκαίρι, η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα έλαβε κρατική κεφαλαιακή στήριξη €1,5 δις από το πρόγραμμα προσαρμογής της Κύπρου, ενώ η Ελληνική Τράπεζα σε διάφορες φάσεις του τρέχοντος έτους άντλησε €100 εκατομμύρια μέσω της μετατροπής Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου σε κοινές μετοχές.

Η αξιολόγηση έγινε στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ανάληψη της άμεσης εποπτείας των σημαντικών τραπεζών της Ευρωζώνης από την ΕΚΤ στις 4 Νοεμβρίου.

Τα stress test ή συνολική αξιολόγηση,περιελάμβαναν τον έλεγχο της ποιότητας περιουσιακών στοιχείων (Asset Quality Review, AQR) και τα stress test που διενεργήθηκαν στη βάση ενός βασικού και ενός ακραίου σεναρίου. Τα κύρια ιδία βασικά κεφάλαια των τραπεζών που συμμετέχουν στην άσκηση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον στο 8%, με βάση το βασικό σενάριο των stress test, και τουλάχιστον στο 5,5% με βάση το ακραίο σενάριο.

Η ημερομηνία αναφοράς πάνω στην οποία στηρίχθηκε το AQR είναι η 31η Δεκεμβρίου του 2013 και των stress test η τριετία 2014-2016 τόσο για το βασικό σενάριο όσο και για το ακραίο σενάριο.

Της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων, θα ακολουθήσει στις 13.30, δημοσιογραφική διάσκεψη της Προέδρου του Συμβουλίου του Ενιαίου Εποπτικού Οργανισμού, Ντανιέλ Νουί και στις 15.00 η Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου Χρυστάλλα Γιωρκάτζη θα παραθέσει συνέντευξη Τύπου.

Οι Τράπεζες που θα παρουσιάσουν κεφαλαιακό έλλειμμα, θα έχουν διορία 15 ημερών (10 Νοεμβρίου) για να παρουσιάσουν το πρόγραμμα ανακεφαλαιοποίησής τους, ενώ θα έχουν στη διάθεσή τους έξι μήνες σε περίπτωση που παρουσιάσουν κεφαλαιακό έλλειμα στο βασικό σενάριο και εννέα σε περίπτωση που παρουσιάσουν έλλειμμα στο ακραίο σενάριο. 

Πηγή: ΚΥΠΕ