Τα αποτελέσματα των stress tests

{loadposition ba_textlink}

Με πλεόνασμα ολοκλήρωσαν Συνεργατισμός, Τράπεζα Κύπρου και RCB την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ενώ η Ελληνική Τράπεζα κατέγραψε στο ακραίο σενάριο ένα μικρό και διαχειρίσιμο κεφαλαιακό έλλειμμα.

Η άσκηση διενεργήθηκε με σημείο αναφοράς τους ισολογισμούς των τραπεζών στις 31 Δεκεμβρίου 2013. Ωστόσο, οι κινήσεις των κυπριακών τραπεζών για ενίσχυση της κεφαλαιακής τους θέσης μέσα στο 2014, ειδικότερα η ανακεφαλαιοποίηση του Συνεργατισμού με κεφάλαια €1,5 δις από το κυπριακό πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής και η αύξηση κεφαλαίου €1 δις από την Τράπεζα Κύπρου το καλοκαίρι, αντιστάθμισαν τα κενά που προέκυψαν από το stress test.


Διαβάστε επίσης

Από 4 Νοεμβρίου αποφασεις για όσες τράπεζες της ΕΕ απέτυχαν στα stress-test

Γιωρκάτζη: Μπορούμε να ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία μετά τα αποτελέσματα

Χούρικαν: Η αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου διασφάλισε θετικό αποτέλεσμα για ΤΚ

Ελληνική: Πλήρης κάλυψη αναγκών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Θωρακισμένο το ελληνικό τραπεζικό σύστημα


Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν στις 13:00, ο Συνεργατισμός παρουσίασε πλεόνασμα κεφαλαίων ύψους €331 εκατομμυρίων, η RCB πλεόνασμα €112 εκ και η Τράπεζα Κύπρου πλεόνασμα €82 εκ. Το έλλειμμα της Ελληνικής ανέρχεται στα €176 εκ. Ωστόσο σύμφωνα με την Ελληνική Τράπεζα, στις κινήσεις αύξησης της κεφαλαιακής θέσης, δεν λήφθηκαν υπόψη κινήσεις ύψους €71 εκατομμυρίων, αλλά μόνο τα €100,9 εκ. της μετατροπής των ΜΑΚ, κάτι που μειώνουν περαιτέρω το έλλειμμα στα €105 εκ.

Θετικά τα αποτελέσματα

Ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου χαρακτηρίζει «ιδιαίτερα θετικά για την Κυπριακή οικονομία, καθώς δείχνουν ότι οι ενέργειες που έγιναν εντός του 2014 αλλά και όλες οι προσπάθειες και ενέργειες για ενίσχυση του τραπεζικού τομέα ήταν πέραν από ικανοποιητικές».

«Τα αποτελέσματα της άσκησης αναμένεται ότι θα συμβάλουν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταθετών στα Κυπριακά πιστωτικά ιδρύματα τα οποία στη συνέχεια θα μπορέσουν να συμβάλουν στην προσπάθεια ανάπτυξης της οικονομίας. Αναμένεται επίσης ότι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης θα δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για την άρση των τελευταίων περιοριστικών μέτρων στη διακίνηση κεφαλαίων», αναφέρεται.

Μειωμένο κατά €1 δις το δημόσιο χρέος

Τέλος, η ΚΤΚ χαρακτηρίζει «πολύ σημαντικό» το γεγονός ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί και θα παραμείνει ως απόθεμα, το €1δις που υπάρχει στο πρόγραμμα στήριξης της κυπριακής οικονομίας από τους διεθνείς δανειστές της, το οποίο προοριζόταν για κάλυψη κεφαλαιακών αναγκών του κυπριακού τραπεζικού συστήματος.

«Συνεπώς το δημόσιο χρέος θα είναι κατά €1δις χαμηλότερο από ότι προβλεπόταν βάσει του μνημονίου συναντίληψης που υπογράφηκε με τους διεθνείς δανειστές», καταλήγει.

Τα αποτελέσματα:

Συνεργατισμός

Ο Συνεργατισμός παρουσίασε τις μεγαλύτερες ζημιές από την άσκηση της ΕΚΤ.

Το συμψηφισμένο κενό της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας στο ακραίο σενάριο ανήλθε στα €1.169,04 εκατομμύρια, ενώ στο βασικό σενάριο (8% CET1) το έλλειμμα περιορίστηκε στα €974 εκ. Έλλειμμα ύψους €1.014,83 εκ προέκυψε και από τον έλεγχο της ποιότητας των περιουσιακών του στοιχείων.

Ωστόσο, με την κρατικοκοποίηση του Συνεργατισμού το 2014, η ΣΚΤ έλαβε κεφάλαιο €1,5 δις για κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών. Έτσι, μετά την ανακεφαλαιοποίηση του, η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, κατέγραψε πλεόνασμα €485 εκ μετά τον έλεγχο περιουσιακών στοιχείων, πλεόνασμα €525 εκ για το βασικό σενάριο, ενώ το πλεόνασμα στο ακραίο σενάριο ανήλθε στα €331 εκατομμύρια. Να σημειωθεί πως στο ακραίο σενάριο ο δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων του Συνεργατισμού διαμορφώθηκε στα 11,6%.

Τράπεζα Κύπρου

Το συμψηφισμένο κεφαλαιακό κενό για την τράπεζα στο ακραίο σενάριο ανήλθε στα 919,22 εκ. Αντίθετα, το κεφαλαιακό έλλειμμα για κάλυψη του ορίου 8% στο δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίου (βασικό σενάριο) περιορίστηκε στα €68,8 εκ, ενώ το έλλειμμα μετά τις προσαρμογές του ελέγχου ποιότητας περιουσιακών στοιχείων έφτασε στα €168,3 εκ.

Έτσι, μετά την αύξηση κεφαλαίου ύψους €1,0, η Τράπεζα Κύπρου, παρουσίασε πλεόνασμα €993 εκ για το βασικό σενάριο, πλεόνασμα €831,7 εκ μετά την προσαρμογή του ΑQR και πλεόνασμα μόλις €81 εκ για το βασικό σενάριο. Στο ακραίο σενάριο ο δείκτης CET1 ανήλθε στο 5,8%.

Ελληνική Τράπεζα

Το συμψηφισμένο κεφαλαιακό έλλειμμα της τράπεζας στο ακραίο σενάριο ανήλθε στα €276,5 εκ. Το έλλειμμα για κάλυψη του ορίου του 8% CET1 στο βασικό σενάριο περιορίστηκε στα €84 εκ., ενώ το έλλειμμα για κάλυψη του ορίου του 8% CET1 ύστερα από τις προσαρμογές του AQR διαμορφώθηκε στα €125,81 εκ.

Στα αποτελέσματα, η ΕΚΤ περιέλαβε την μετατροπή των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου ύψους €100,9 εκ, κάτι που περιορίζει το κεφαλαιακό έλλειμμα σε €176 για το ακραίο σενάριο. Το έλλειμμα μετά την προσαρμογή του CET1 μετά το AQR περιορίστηκε στα €24,9 εκ, για το βασικό σενάριο η Ελληνική παρουσίασε πλεόνασμα της τάξης των €16,7 εκ.

Ωστόσο, η ΕΚΤ δεν περιέλαβε τις επιπλέον κινήσεις της Ελληνικής Τράπεζας, οι οποίες περιλαμβάνουν πρόσθετη μετατροπή ΜΑΚ1, κάτι που μειώνουν περαιτέρω το έλλειμμα στο ακραίο σενάριο στα €105 εκ. Ήδη η Πρόεδρος της Ελληνικής Ειρένα Γεωργιάδου ανακοίνωσε ότι το έλλειμμα θα υπερκαλυφθεί από την αύξηση κεφαλαίου μέσω της έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης.

RCB

Τέλος η ρωσική RCB κατέγραψε θετικά αποτελέσματα, με το κεφαλαιακό πλεόνασμα να ανέρχεται στα €112 εκ στο ακραίο σενάριο. Αξίζει να σημειωθεί πως η ρωσική τράπεζα κατέγραψε στο ακραίο σενάριο Δείκτη CET1 11,6%, ενώ ο Δείκτης CET1 μετά τις προσαρμογές του AQR βρισκόταν στο 16,7%, ενώ στο βασικό σενάριο η ρωσική τράπεζα παρουσίασε δείκτη CET1 15,7%.


Διαβάστε ολόκληρη την έκθεση που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ΕΔΩ


Πηγή: ΚΥΠΕ