Τα δίγλωσσα παιδιά είναι πιο έξυπνα

{loadposition ba_textlink}

Τα δίγλωσσα παιδιά επωφελούνται από πολλαπλά πλεονεκτήματα, σε ό,τι έχει να κάνει με τη γνωστική τους ανάπτυξη.

Όπως αναφέρουν ερευνητές, τα παιδιά που οι γονείς τους μιλούν δύο γλώσσες μπροστά τους από την πρώτη μέρα, βαριούνται πιο γρήγορα τις οικείες εικόνες και τείνουν να προτιμούν να παρατηρούν καινοτόμα πράγματα. Αυτό είναι ένας γνωστός δείκτης πρόβλεψης της προσχολικής ανάπτυξης, όπως οι βαθμολογίες στα διάφορα τεστ IQ.

Τα οφέλη για τα παιδιά που εκτίθενται σε δύο γλώσσες από τα πρώτα στάδια της ζωής τους, αναφέρονται σε μια μελέτη κοόρτης γεννήσεων από τη Σιγκαπούρη.

«Η μελέτη κοόρτης (κάποιες φορές χρησιμοποιείται ο όρος μελέτη σειρών από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας) είναι ένας τύπος προοπτικής μελέτης που χρησιμοποιείται στις Επιστήμες Υγείας και ιδίως στην Επιδημιολογία. Είναι ένα είδος έρευνας.

[…] Βασική προϋπόθεση για τη διεξαγωγή μίας μελέτης κοόρτης είναι ο σαφής ορισμός των ομάδων, δηλαδή των κοορτών, των προκαθορισμένων εκείνων πληθυσμών στους οποίους είναι συγκεκριμένη η έκθεση που ελέγχεται όσον αφορά στη σχέση της με το νόσημα. Η έκθεση στους πληθυσμούς αυτούς καθορίζεται a priori.» (Πηγή: Wikipedia)

Μια ομάδα ερευνητών και κλινικών επιστημόνων βρήκε, ότι τα δίγλωσσα μωρά εμφανίζουν από νωρίς ένα γνωστικό πλεονέκτημα, το οποίο δεν αφορά μια συγκεκριμένη γλώσσα.

Τα ευρήματα προέκυψαν μετά από μια μακροχρόνια μελέτη κοόρτης, σε μια από τις οποίες τα αντικείμενα μοιράζονταν κάτι κοινό για κάποιο χρονικό διάστημα.

Στην έρευνα συμμετείχαν μητέρες από τι Σιγκαπούρη και τα παιδιά τους, με τα αποτελέσματα να δείχνουν ότι τα έξι μηνών, δίγλωσσα μωρά αναγνώριζαν οικείες εικόνες πιο γρήγορα, σε σχέση με εκείνα που μεγάλωναν σε μονόγλωσσα σπίτια.

Ακόμη, παρατηρούσαν με μεγαλύτερη προσοχή καινούριες εικόνες, συγκριτικά με τα παιδιά που εκτίθεντο μόνο με μία μητρική γλώσσα.

Τα ευρήματα, όπως αναφέρει δημοσίευμα τουScience Daily, παρουσιάστηκαν στο διαδίκτυο, στο επιστημονικό περιοδικό Child Development.

Πηγή: newsbeast.grεπίσημος συνεργάτης της ιστοσελίδας μας.