Το απόγευμα τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των stress test στις τράπεζες

{loadposition ba_textlink}

Με τη σειρά τους οι τράπεζες θα πρέπει εντός 48 ωρών (μέχρι το Σάββατο) να δηλώσουν γραπτώς κατά πόσον αποδέχονται το αποτέλεσμα.

Εξάλλου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα σενάρια της άσκησης προβλέπουν μέγιστη χρονική περίοδο τεσσάρων ετών και τριών μηνών για εκποίηση ενός ενυπόθηκου στεγαστικού ακινήτου από κυπριακό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Τα τέσσερα έτη και τρεις μήνες, όπως δήλωσε αρμόδια πηγή, αφορούν τη μέγιστη χρονική περίοδο που επιτρέπει η άσκηση. Η περίοδος εκποίησης που τέθηκε από την ΕΚΤ για τις υπόλοιπες χώρες ανέρχεται κατά μέσο όρο στα τρία έτη.

Στα εμπορικά δάνεια ο χρόνος εκποίησης ενός ακινήτου από ένα κυπριακό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα έχει καθοριστεί από την ΕΚΤ για τους σκοπούς της άσκησης στα τρία έτη. Επιπλέον, σύμφωνα με τις πληροφορίες, περιλαμβάνεται στην άσκηση απομείωση κατά 16,5% της αξίας των κυπριακών κρατικών ομολόγων.

Επίσης, οι μακροοικονομικές προβλέψεις που υιοθετήθηκαν για σκοπούς της άσκησης έχουν καταρτιστεί από την ΕΚΤ.

Από πλευράς Κύπρου, στα stress test συμμετέχουν οι τράπεζες Κύπρου και Ελληνική, ο Συνεργατισμός και η RCB (Russian Commercial Bank).

Η διαδικασία αξιολόγησης των ευρωπαϊκών τραπεζών περιλαμβάνει την αξιολόγηση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών (Asset Quality Review – AQR) που διενεργήθηκε από εξωτερικούς ελεγκτικούς οίκους, υπό την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και τα τεστ αντοχής τα οποία διενεργούνται από την ΕΚΤ. Η ΕΑΤ αξιολογεί 123 τράπεζες, ενώ η ΕΚΤ 130 τράπεζες. Σημειώνεται ότι η RCB είναι μόνο στο δείγμα της ΕΚΤ.

Η ημερομηνία αναφοράς πάνω στην οποία στηρίχθηκε το AQR είναι η 31η Δεκεμβρίου του 2013 και των stress test η τριετία 2014-2016 τόσο για το βασικό σενάριο όσο και για το ακραίο σενάριο.

Πριν τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων στις 13.00 ώρα Κύπρου την Κυριακή, θα συνεδριάσει στις 10.00 ώρα Κύπρου το Εποπτικό Συμβούλιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού για να δώσει την έγκριση του στα τελικά αποτελέσματα, ενώ στις 11.00 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα εγκρίνει με τη σειρά του τα αποτελέσματα.

Θα ακολουθήσει, στις 13.30, δημοσιογραφική διάσκεψη της Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου για τα αποτελέσματα των stress test και στις 15.00 της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Από την ημέρα δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων, οι τράπεζες θα έχουν χρονική περίοδο 15 ημερών για να παραδώσουν το πρόγραμμα ανακεφαλαιοποίησης τους στην περίπτωση που τα stress test καταδείξουν ότι έχουν κεφαλαιακό έλλειμμα.

Όσες τράπεζες παρουσιάζουν κεφαλαιακό έλλειμμα με βάση το AQR και το βασικό σενάριο των stress test θα έχουν έξι μήνες για να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα κεφάλαια, ενώ όσες παρουσιάζουν κεφαλαιακό έλλειμμα με βάση το ακραίο σενάριο θα έχουν χρονική περίοδο έξι μηνών.

Τα κύρια ιδία βασικά κεφάλαια των τραπεζών που συμμετέχουν στην άσκηση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον στο 8%, με βάση το βασικό σενάριο των stress test, και τουλάχιστον στο 5,5% με βάση το ακραίο σενάριο.

Πηγή: ΚΥΠΕ