Χάσικος: Η πάταξη εμπορίας προσώπων, μια από τις προτεραιότητες του ΥΠΕΣ

{loadposition ba_textlink}

Στην Κύπρο, οι πιο συνηθισμένες μορφές εμπορίας προσώπων είναι η εμπορία για σεξουαλική εκμετάλλευση και η εμπορία για εργασιακή εκμετάλλευση και η πάταξη του ειδεχθούς αυτού εγκλήματος είναι μία από τις προτεραιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών και της Πολυθεματικής Συντονιστικής Ομάδας κατά της εμπορίας προσώπων, αναφέρει ο αρμόδιος Υπουργός Σωκράτης Χάσικος.

Σε γραπτή δήλωση του για την Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά της Εμπορίας Προσώπων, ο κ. Χάσικος σημειώνει ότι ένα τέτοιο σημαντικό βήμα, είναι και η ψήφιση της Νομοθεσίας 60(Ι)/2014, η οποία είναι εναρμονισμένη με την Οδηγία 2011/36/ΕΕ και, μεταξύ άλλων:

– καλύπτει τα αδικήματα της εμπορίας και εκμετάλλευσης ενηλίκων, παιδιών, ανθρωπίνων οργάνων, καθώς και τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την εκμετάλλευση στην εργασία,
– ποινικοποιεί τη χρήση υπηρεσιών, αν υπάρχει εύλογη υποψία ότι το άτομο που παρέχει την υπηρεσία είναι θύμα εμπορίας προσώπων,
– δημιουργεί ένα πιο προστατευτικό πλαίσιο για τα θύματα, διασφαλίζοντας, κυρίως, την πρόσβαση των θυμάτων σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ψυχολογική στήριξη και ασφαλή διαμονή,
– προνοεί τη δημιουργία Ταμείου Στήριξης Θυμάτων, στο οποίο θα κατατίθενται έσοδα από καταδικαστικές αποφάσεις δικαστηρίων, χορηγίες, κληροδοτήματα.

Επιπρόσθετα, συμπληρώνει ο κ. Χάσικος, υλοποιείται το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά της εμπορίας προσώπων 2013-2015, το οποίο θέτει ένα συνολικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της εμπορίας προσώπων μέσα στο περιβάλλον και τις ιδιαιτερότητες της κυπριακής πραγματικότητας.

Η εμπορία προσώπων, αναφέρει ο Υπουργός Εσωτερικών, συνιστά σοβαρότατο έγκλημα και αποτελεί μια ειδεχθή μορφή παραβίασης θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελεί μια ευμετάβλητη και δύσκολα ελεγχόμενη μορφή διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος, ενώ εμφανίζεται με διάφορες μορφές, γεγονός το οποίο καθιστά την αντιμετώπιση του ιδιαίτερα δύσκολη.

Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO) η εμπορία προσώπων αποφέρει περίπου 39 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, ενώ τα θύματα στρατολογούνται μέσω εξαπάτησης, απειλών και βίας. Για την αντιμετώπισή του, η ΕΕ προωθεί τη στρατηγική για την εξάλειψη της εμπορίας προσώπων 2012-2016.

Πηγή: ΚΥΠΕ