Υπ. Δικαιοσύνης: “Νόμιμα τα πιστοποιητικά ασφαλείας των γηπέδων”

 

Αναφορικά με χθεσινό δημοσίευμα στον ημερήσιο Τύπο, σχετικά με την Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων διευκρινίζεται ότι δεν εγείρονται οποιαδήποτε ζητήματα περί ακυρότητας των υφιστάμενων ετήσιων πιστοποιητικών ασφάλειας καθότι τα πιστοποιητικά αυτά τα οποία είχαν εκδοθεί και ισχύουν για περίοδο ενός έτους, συνεχίζουν να ισχύουν κατά την περίοδο αυτή και κατέχονται νόμιμα. Οι πρόσφατες τροποποιήσεις ψηφίστηκαν και δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 25 Ιουλίου, 2014 (Ν.132(Ι)2014), και με βάση αυτές η Αρχή έχει καθήκον και εξουσία να αδειοδοτεί τη λειτουργία αθλητικών χώρων και να εκδίδει μέχρι την 30η Ιουνίου κάθε έτους τα ετήσια πιστοποιητικά ασφάλειας για τους χώρους αυτούς. Συνεπώς αρμόδια αρχή για την έκδοση των ετήσιων πιστοποιητικών για την τρέχουσα περίοδο είναι ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής των αθλητικών χώρων και δεν εγείρεται οποιοδήποτε ζήτημα για την εγκυρότητα τους.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως επαναλαμβάνει την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης να εφαρμόσει το σύνολο του πακέτου μέτρων που έχει εισηγηθεί και διαβεβαιώνει όσους ανησυχούν για την εφαρμογή του Νόμου ότι η Αρχή Αδειοδότησης των Σταδίων θα διοριστεί τις προσεχείς μέρες, ώστε να έχει τον χρόνο να ελέγξει τους αθλητικούς χώρους και έγκαιρα να υποβάλει τις απαραίτητες εισηγήσεις που θα αναβαθμίσουν την ασφάλεια τους.