Υπ. Υγείας: “Επαρκώς στελεχωμένα τα κλινικά εργαστήρια”

{loadposition ba_textlink}

Η σημασία των κλινικών εργαστηρίων στη διάγνωση και παρακολούθηση ασθενειών και παθήσεων, αλλά και στη διεξαγωγή αναλύσεων που έχουν σχέση με την πρόληψη γενετικών παθήσεων, δεν μπορεί παρά να χαρακτηριστεί ως ένας από τους βασικούς πυλώνες της σύγχρονης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Φίλιππος Πατσαλής, ο οποίος είπε πως το Υπουργείο του με γνώμονα την κατεύθυνση αυτή, έχει επί σειρά ετών, καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε τα κλινικά εργαστήρια των νοσηλευτηρίων μας να είναι κατάλληλα εξοπλισμένα με σύγχρονη τεχνολογία και επαρκώς στελεχωμένα με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

Σε χαιρετισμό του, στην εναρκτήρια τελετή της εντόπιας εκπαίδευσης για τη Διαπίστευση Κλινικών Εργαστηρίων και για την κυκλοφορία της πρώτης έκδοσης του Εθνικού Εγχειριδίου για τη Διαχείριση του Ανθρώπινου Αίματος και των Παραγώγων του, ο κ. Πατσαλής είπε ότι προς το σκοπό αυτό, η εισαγωγή εγγραφής και επιθεώρησης των ιδιωτικών κλινικών εργαστηρίων βάσει νομοθεσίας έχει ενισχύσει την προσπάθειά μας αυτή, η οποία και συνεχίζει με κατεύθυνση τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας, που διέπει τα κλινικά εργαστήρια, με τη συνδρομή όλων των εμπλεκομένων στον τομέα, προσθέτοντας πως η διαπίστευση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος αυτού του εκσυγχρονισμού.

Πρόθεση του Υπουργείου Υγείας, είπε, “είναι επίσης η ενίσχυση του θεσμού των επιθεωρήσεων των κλινικών εργαστηρίων ώστε να παρακολουθείται και η εφαρμογή της βελτιωμένης νομοθεσίας. Η ένταξη δε κλινικών εργαστηρίων σε προσφερόμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα διαπίστευσης σε εξειδικευμένους τομείς, θα αποτελέσει ένα ακόμη βήμα βελτίωσης”.

Για την κυκλοφορία της πρώτης έκδοσης του Εθνικού Εγχειριδίου Εφαρμογής Προτύπων και Προδιαγραφών Ποιότητας και Ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινου αίματος και συστατικών αίματος, είπε ότι αποτελεί έναν σύγχρονο οδηγό, που θα συνδράμει στην ομοιόμορφη εφαρμογή των διαδικασιών που ακολουθούνται στον τομέα.

Όπως σημείωσε το εγχειρίδιο αυτό, βασισμένο σε ευρωπαϊκές πρακτικές, εναρμονίζει τις διαδικασίες και θέτει τις τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας βάσει της σχετικής ευρωπαϊκής Οδηγίας, περιλαμβανομένων και όλων των αναθεωρήσεών της μέχρι σήμερα, συμπληρώνοντας πως αποτελεί, δε, ένα χρήσιμο εργαλείο που θα βοηθήσει στην ομοιόμορφη εφαρμογή των προνοιών της ευρωπαϊκής Οδηγίας και της σχετικής κυπριακής νομοθεσίας με στόχο τη βελτίωση, στο μέγιστο δυνατόν, των παρεχόμενων υπηρεσιών Αιμοδοσίας.

Εξέφρασε την πεποίθησή ότι η ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών των πρακτικών από όλους τους εμπλεκόμενους λειτουργούς, θα οδηγήσει στην ενδυνάμωση των υπηρεσιών αιμοδοσίας με αποτέλεσμα την καλύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των Κυπρίων ασθενών, προσθέτοντας ότι το παρόν εγχειρίδιο δεν είναι ένα στατικό εργαλείο και σκοπός του Υπουργείου είναι να το ενημερώνει και να το βελτιώνει, βάσει των επιστημονικών, τεχνολογικών και άλλων εξελίξεων στον τομέα.

Το χαιρετισμό διάβασε εκ μέρους του κ. Πατσαλή, η Αν. Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας Χριστίνα Γιαννάκη.

Πηγή: ΚΥΠΕ