Απόσυρση προϊόντος από την κυπριακή αγορά – Κίνδυνος για εγκαύματα

{loadposition ba_textlink}

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει εντοπίσει στην αγορά το πιο κάτω προϊόν, το οποί o δεν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης ( LVD ) και εμπερικλείει ουσιαστικούς και σοβαρούς κινδύνους ασφάλειας για το χρήστη και, ως εκ τούτου, έχει διατάξει την απόσυρσή του από την αγορά.

Προϊόν:

· Κατηγορία: Συσκευές κουζίνας

· Είδος: Καφετιέρα κυπριακού καφέ

· Εμπορική επωνυμία: Primo

· Μοντέλο: NE 200 A

· Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης: 520550500290 (στη συσκευασία)

· Εισαγωγέας: ALFA LAMDA A . E . (στη συσκευασία)

· Διανομέας : THREE WAY HI-TECH LTD

Κίνδυνος: Εγκαύματα

Προτρέπονται οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το πιο πάνω προϊόν να μην το χρησιμοποιούν.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις για τα δικαιώματα του καταναλωτή, που αφορούν στο συγκεκριμένο προϊόν, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτή στο τηλέφωνο 1429 (γραμμή καταναλωτή).

Παρακαλείται επίσης οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιας συσκευής ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στα τηλέφωνα 22800514 και 22800522 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] ή στο τηλεομοιότυπο 22348202.