ΚΤ: Ακάλυπτες επιταγές €3,36 εκατ το 2014

{loadposition ba_textlink} 

Ακάλυπτες επιταγές αξίας €3,36 εκδόθηκαν το 2014, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιεί την Παρασκευή η Κεντρική Τράπεζα (ΚΤ) της Κύπρου, ενώ μόνο τον Δεκέμβριο εκδόθηκαν ακάλυπτες επιταγές αξίας €254.755.

Ο αριθμός των ακάλυπτων επιταγών που εκδόθηκαν το 2014 ανήλθε στις 2.250 με συνολικά 1.155 πρόσωπα (φυσικά και νομικά) να καταχωρούνται στον προκαταρκτικό κατάλογο του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών (ΚΑΠ) για εκδότες ακάλυπτων επιταγών. Από αυτά, τα 660 αφορούσαν φυσικά πρόσωπα και 495 νομικά πρόσωπα.

Μόνο το Δεκέμβριο του 2014, εκδόθηκαν ακάλυπτες επιταγές, συνολικής αξίας €254.795, σε σύγκριση με €270.266 το Δεκέμβριο του 2013 και €268.596 τον Νοέμβριο του 2014.

Ο συνολικός αριθμός προσώπων που καταχωρήθηκαν τον 12ο μήνα του προηγούμενου έτους στον προκαταρκτικό κατάλογο του ΚΑΠ ανήλθε στα 80, σε σύγκριση με 124 το Δεκέμβριο του 2013.

Το 2013, το συνολικό ποσό των ακάλυπτων επιταγών που είχε καταχωρηθεί στον προκαταρκτικό κατάλογο του ΚΑΠ είχε ανέλθει στα €5.673.450 και ο αριθμός των ακάλυπτων επιταγών στις 3.080.

Σημειώνεται ότι από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούλιο του 2013 είχε διακοπεί η λειτουργία του ΚΑΠ.

Καταχώρηση στο ΚΑΠ

Εξάλλου, συνολικά 83 νομικά και φυσικά πρόσωπα και πρόσωπα που ελέγχουν νομικά πρόσωπα καταχωρήθηκαν το Δεκέμβριο του 2014 στο ΚΑΠ, σε σύγκριση με 98 πρόσωπα το Δεκέμβριο του 2013 και 70 τον Νοέμβριο του 2014. Ο συνολικός αριθμός προσώπων που καταχωρήθηκαν στο ΚΑΠ το 2014 ανήλθε στα 852.

Το 2013 ο συνολικός αριθμός προσώπων που καταχωρήθηκαν στο ΚΑΠ είχε ανέλθει στους 999 και το 2012 στους 1.907.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤ, 25 καταχωρήσεις στο ΚΑΠ το Δεκέμβριο του 2014 αφορούσαν νομικά πρόσωπα, 21 φυσικά πρόσωπα και 37 πρόσωπα που ελέγχουν νομικά πρόσωπα.

Για το 2014 καταχωρήθηκαν 248 νομικά πρόσωπα, 274 φυσικά πρόσωπα και 330 πρόσωπα που ελέγχουν νομικά πρόσωπα.

Ο μέσος όρος συνολικών μηνιαίων καταχωρήσεων στο ΚΑΠ για το 2014 ανέρχεται στα 96 πρόσωπα, παραμένοντας χαμηλότερος από τον μέσο όρο των 112 προσώπων το 2013 και των 191 προσώπων το 2012.

Πηγή: ΚΥΠΕ