Μισό εκ. ευρώ ακάλυπτες επιταγές εκδόθηκαν το 1ο δίμηνο του 2015

{loadposition ba_textlink}

Ο αριθμός των ακάλυπτων επιταγών που εκδόθηκαν το πρώτο δίμηνο του τρέχοντος έτους ανήλθε στις 331, με συνολικά 162 πρόσωπα (φυσικά και νομικά) να καταχωρούνται στον προκαταρκτικό κατάλογο του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών (ΚΑΠ) για εκδότες ακάλυπτων επιταγών. Από τα 331 πρόσωπα, τα 89 αφορούσαν φυσικά πρόσωπα και τα 73 νομικά πρόσωπα.

Σημειώνεται ότι το αντίστοιχο δίμηνο του 2014, είχαν εκδοθεί ακάλυπτες επιταγές αξίας €510.464.

Μόνο το Φεβρουάριο του 2015 εκδόθηκαν ακάλυπτες επιταγές, συνολικής αξίας €188.726, ενώ τον Ιανουάριο εκδόθηκαν επιταγές αξίας €264.288.

Καταχώρηση στο ΚΑΠ

Εξάλλου, μείωση σημειώθηκε στον αριθμό των προσώπων που καταχωρήθηκαν στο ΚΑΠ το πρώτο δίμηνο του 2015, σε σύγκριση με το πρώτο δίμηνο του 2014, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤ.

Ειδικότερα, 113 νομικά και φυσικά πρόσωπα και πρόσωπα που ελέγχουν νομικά πρόσωπα καταχωρήθηκαν το πρώτο δίμηνο του 2015 στο ΚΑΠ, σε σύγκριση με 154 πρόσωπα το αντίστοιχο δίμηνο του 2014. Τον Ιανουάριο του 2015 καταχωρήθηκαν 67 πρόσωπα στο ΚΑΠ και τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους 46.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤ, 36 καταχωρήσεις στο ΚΑΠ το πρώτο δίμηνο του 2015 αφορούσαν νομικά πρόσωπα, 38 φυσικά πρόσωπα και 39 πρόσωπα που ελέγχουν νομικά πρόσωπα.