Ακάλυπτες επιταγές μισού εκατομμυρίου το Α’ τρίμηνο του 2015

{loadposition ba_textlink}

Ακάλυπτες επιταγές ύψους €145.027 εκδόθηκαν τον Μάρτιο του τρέχοντος, ανεβάζοντας την συνολική αξία των ακάλυπτων επιταγών που εκδόθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2015 στις €598.040.

Σε ετήσια βάση ο αριθμός των ακάλυπτων επιταγών του πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους παρουσιάζει μεγάλη μείωση 32,77% σε σύγκριση με ακάλυπτες επιταγές ύψους €889.579 το α` τρίμηνο του 2014.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, ο αριθμός των προσώπων (φυσικά και νομικά) που καταχωρήθηκαν στο προκαταρκτικό κατάλογο του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών (ΚΑΠ) ανήλθε στα 165, μόλις τρεις σε σύγκριση με τους πρώτους δύο μήνες του έτους.

Ο αριθμός των ακάλυπτων επιταγών που εκδόθηκαν τον Μάρτιο ανήλθε στις 143, σε σύγκριση με 122 το Φεβρουάριο και 209 τον Ιανουάριο.

Σε σχέση με τα πρόσωπα, 15 νομικά πρόσωπα καταχωρήθηκαν τον Μάρτιο στο ΚΑΠ, καταχωρήθηκαν 17 φυσικά πρόσωπα και 20 πρόσωπα που ελέγχουν νομικά πρόσωπα. Σε τριμηνιαία βάση το σύνολο των προσώπων που καταχωρήθηκαν στο ΚΑΠ ανέρχεται 165 σε σύγκριση με 198 το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014.

Πηγή: KYΠΕ