Η ψηφιακή εποχή στην Ευρώπη

{loadposition ba_textlink}

Σε όλη την Ευρώπη, 315 εκατομμύρια πολίτες χρησιμοποιούν καθημερινά το διαδίκτυο, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 6 Μαΐου 2015 συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την υλοποίηση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς για την Ευρώπη.

Η ψηφιακή αγορά σήμερα αποτελείται από εθνικές διαδικτυακές υπηρεσίες, που αντιπροσωπεύουν το 42% της αγοράς, διαδικτυακές υπηρεσίες με έδρα τις ΗΠΑ, που αντιπροσωπεύουν το 54% και ενωσιακές διασυνοριακές διαδικτυακές υπηρεσίες που αντιπροσωπεύουν μόλις το 4%.

Η ενιαία ψηφιακή αγορά θα αποτελείται από ένα ενοποιημένο και χωρίς σύνορα κανονιστικού πλαισίου για το διαδίκτυο και θα είναι η αντίστοιχη της ενιαίας αγοράς που υπάρχει ήδη στην Ευρωπαϊκή ήπειρο, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπενθυμίζεται ότι η δημιουργία μιας συνδεδεμένης ενιαίας ψηφιακής αγοράς αποτελεί μια από τις δέκα προτεραιότητες του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker, και η υλοποίησή της μπορεί να δημιουργήσει ανάπτυξη πέραν των 250 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ευρώπη κατά την διάρκεια της τρέχουσας θητείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2014-2019), δημιουργώντας παράλληλα εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, ειδικά για τους νέους, και μια ακμαία κοινωνία που να βασίζεται στην κοινωνία της γνώσης.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επί του παρόντος υπάρχουν συγκεκριμένοι φραγμοί στη χρήση του διαδικτύου αλλά και στο ίδιο το διαδίκτυο, που στερούν από τους Ευρωπαίους πολίτες την δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες και αγαθά, με τις εκτιμήσεις να δείχνουν ότι μόνο το 15% των Ευρωπαίων πολιτών πραγματοποιούν αγορές μέσω διαδικτύου από άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, λόγω των φραγμών που υπάρχουν, παρουσιάζονται περιορισμοί στην ανάπτυξη επιχειρήσεων διαδικτύου, ενώ μόνο το 7% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προβαίνουν σε διασυνοριακές πωλήσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια ιδιαίτερα σημαντική στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά που στηρίζεται σε τρεις πυλώνες που περιλαμβάνουν διάφορες στοχευμένες δράσεις που θα πρέπει να υλοποιηθούν έως το τέλος του επόμενου έτους. Οι πυλώνες αναφέρονται στην βελτίωση της πρόσβασης των καταναλωτών και των επιχειρήσεων σε ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη, την δημιουργία κατάλληλων συνθηκών και ισότιμων όρων ανταγωνισμού για την εξάπλωση των ψηφιακών δικτύων και των καινοτόμων υπηρεσιών και την μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας.

Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στη στρατηγική της Ένωσης για την ψηφιακή ενιαία αγορά αφορούν, μεταξύ άλλων, στην εναρμόνιση των κανόνων για τη διευκόλυνση του ηλεκτρονικού εμπορίου, την επιβολή των κανόνων προστασίας των καταναλωτών με ταχύτερο και ενιαίο τρόπο, την αποτελεσματικότερη και φθηνότερη αποστολή δεμάτων, την εξάλειψη του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού, την ενίσχυση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου και τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία. Περιλαμβάνουν, επίσης, την μεταρρύθμιση των τηλεπικοινωνιακών κανόνων της Ένωσης, την επανεξέταση του πλαισίου οπτικοακουστικών μέσων αλλά και την ανάλυση του ρόλου των διαδικτυακών πλατφόρμων, όπως για παράδειγμα των μηχανών αναζήτησης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

* Λέκτορα Νομικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, LL.B Law Bristol, Ph.D in Law – International Law and Human Rights (Kent), Διευθυντής Μονάδας Νομικής Κλινικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

* Κατεβάστε δωρεάν την ηλεκτρονική έκδοση της “24” στο http://24newspaper.com.cy!