Στα 800 δισ. δολάρια το ΑΕΠ της Τουρκίας το 2014

{loadposition ba_textlink}

Η καθαρή διεθνής επενδυτική θέση της χώρας (NIIP), που αντιστοιχεί στη διαφορά της αξίας μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων της Τουρκίας στο εξωτερικό και των περιουσιακών στοιχείων στο εσωτερικό, που κατέχουν οι ξένοι, καταγράφηκε στα 382,2 δισ. δολάρια, τον Φεβρουάριο.

Ο παραπάνω δείκτης περιλαμβάνει τόσο τη δημόσια όσο και την ιδιωτική περιουσία.

Πηγή: KYΠΕ