Μείωση 59,1 εκατομμυρίων παρουσίασαν οι συνολικές καταθέσεις τον Απρίλιο του 2015

{loadposition ba_textlink}

Καθαρή μείωση €59,1 εκατομμυρίων παρουσίασαν, σε ετήσια βάση, οι συνολικές καταθέσεις τον Απρίλιο του 2015, υποχωρώντας στα €46,4 δισ., στο χαμηλότερο επίπεδο εντός του 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Παρασκευή η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε σε -4,3%, σε σύγκριση με -3,6% το Μάρτιο 2015, όταν οι καταθέσεις παρουσίασαν καθαρή μείωση €130,2 εκ.

Όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία της ΚΤ, υπήρξε αύξηση καταθέσεων από κατοίκους κρατών μελών Ευρωζώνης και μείωση καταθέσεων από κατοίκους Κύπρου και από κατοίκους Τρίτων Χωρών.

Εξάλλου, τα συνολικά δάνεια τον Απρίλιο του 2015 παρουσίασαν καθαρή μείωση €244,7 εκ., υποχωρώντας στα €63,5 δισ., στο χαμηλότερο επίπεδο εντός του 2015.

Το Μάρτιο του 2015, τα συνολικά δάνεια παρουσίασαν καθαρή μείωση €878,7 εκ. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε τον Απρίλιο του 2015 σε -2,1%, σε σύγκριση με -2,0% τον Μάρτιο 2015.

Καταθέσεις
————-
Ειδικότερα, οι καταθέσεις κατοίκων εσωτερικού, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤ, μειώθηκαν τον Απρίλιο του 2015 κατά €77,7 εκ., στα €32,14 δισ., ενώ οι καταθέσεις κατοίκων Τρίτων Χωρών, μειώθηκαν κατά €19,2 εκατομμύρια, στα €12,02 δισ. ευρώ.

Οι καταθέσεις κατοίκων κρατών μελών της Ευρωζώνης (εκτός Κύπρου) αυξήθηκαν κατά €37,8 εκ., στα €2,21 δισ.

Μείωση κατά €12,6 εκ. ευρώ σημείωσαν οι καταθέσεις νοικοκυριών (κατοίκων εσωτερικού), υποχωρώντας €22,24 δισ.

Δάνεια
———
Τα δάνεια κατοίκων Κύπρου μειώθηκαν τον Απρίλιο του 2015 κατά €35,6 εκ., στα €49,80 δισ.

Μείωση κατά €116,15 εκ. σημείωσαν τα δάνεια κατοίκων κρατών μελών Ευρωζώνης, υποχωρώντας στα €3,71 δισ.

Επίσης, μείωση κατά €92,6 εκ. παρουσίασαν τα δάνεια προς κατοίκους Τρίτων Χωρών, φθάνοντας στα €9,96 δισ.

Επιπλέον, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία της ΚΤ, τα δάνεια νοικοκυριών (κατοίκων εσωτερικού) μειώθηκαν τον Απρίλιο του 2015 κατά €81,8 εκ., στα €21,61 δισ. Τα καταναλωτικά δάνεια μειώθηκαν κατά €13,5 εκ., στα €2,76 δισ., τα οικιστικά δάνεια μειώθηκαν κατά €47,5 εκ., στα €11,52 δισ. και τα Λοιπά δάνεια μειώθηκαν κατά €20,8 εκ., στα €7,32 δισ.

Τα στοιχεία της ΚΤ είναι με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ