Με 1.417 καταγγελίες το 2014 η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)

{loadposition ba_textlink}

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, που εξέδωσε το Τμήμα Τελωνείων, η εν λόγω αυξημένη ροή πληροφοριών δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των περιπτώσεων απάτης στην Ευρώπη, αλλά καταδεικνύει την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών, των θεσμικών οργάνων και άλλων εταίρων στις ικανότητες διερεύνησης της OLAF.

“Παρά την εν λόγω αυξημένη εισροή, η OLAF συνέχισε να αξιολογεί τις εισερχόμενες καταγγελίες σε σύντομο χρονικό διάστημα — 2 μήνες κατά μέσο όρο — προτού αποφασίσει εάν θα διερευνήσει μια υπόθεση ή όχι. Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, η OLAF μείωσε τη διάρκεια της φάσης επιλογής κατά 70 % σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη”, γράφει το δελτίο Τύπου.

Επίσης, αναφέρει πως η OLAF διενήργησε μεγάλο αριθμό ερευνών, συνολικά 234 έρευνες. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την τάση που επιβεβαιώθηκε τα τελευταία τρία έτη, ότι η OLAF ενίσχυσε σημαντικά την διερευνητική της ικανότητα, σημειώνοντας ότι σήμερα η OLAF διενεργεί κατά μέσο όρο 60% περισσότερες έρευνες απ` ότι πριν από την αναδιοργάνωσή της το 2012.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι περατώθηκαν 250 έρευνες, ενώ η μέση διάρκεια των ερευνών μειώθηκε σε 21 μήνες. “Πρόκειται για τη μικρότερη μέση διάρκεια που αναφέρθηκε για περισσότερο από μία πενταετία. Κατά τη διεξαγωγή των ερευνών, αυξήθηκε η πιθανότητα οι υποθέσεις της OLAF να οδηγήσουν σε απτά αποτελέσματα στην πράξη. Φέτος, προκειμένου να ανταποκριθεί στο ενδιαφέρον που εξέφρασαν οι ενδιαφερόμενοι παράγοντες, η OLAF παρουσιάζει ανάλυση των υποθέσεων που διερεύνησε, ανά κράτος μέλος και ανά θεσμικό όργανο”, αναφέρει το δελτίο Τύπου.

Πηγή: KYΠΕ