Η καρδιά μας χτυπάει δυνατά!

{loadposition ba_textlink}

*  Της Αντιγόνης Περικλέους Παπαδοπούλου,  τέως Ευρωβουλευτού, Προέδρου του Συνδέσμου «Παλμός Ζωής»

Η 16η Οκτωβρίου έχει πλέον θεσμοθετηθεί ως Ευρωπαϊκή Μέρα Επανεκκίνησης Καρδιάς, από το 2012, με δική μου πρωτοβουλία ως τότε Ευρωβουλευτού και Προέδρου του νεοσύστατου Συνδέσμου Θυμάτων Καρδιακής Ανακοπής, Συγγενών και Φίλων, «Παλμός Ζωής», με την ένθερμη υποστήριξη του Κυπριακού Συμβουλίου Aναζωογόνησης, ΚΥ.Σ.ΑΝ και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναζωογόνησης (ERC).

Κύριος στόχος μας είναι η ευαισθητοποίηση των σύγχρονων κοινωνιών σε θέματα που αφορούν τη διαφώτιση και την πρόληψη αιφνιδίων θανάτων από καρδιακή ανακοπή.

Ως εκ τούτου, για τέταρτη συνεχή χρονιά “Παλμός Ζωής” και ΚΥ.Σ.ΑΝ συνδιοργανώνουμε επιδείξεις καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και της χρήσης αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών για το κοινό, τόσο στη Λευκωσία όσο και στη Λεμεσό γιατί θέλουμε να δείξουμε έμπρακτα πως «τα χέρια όλων μας μπορούν να σώσουν ζωές».

Ο Παλμός Ζωής ιδρύθηκε το 2011. Ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου είναι άνθρωποι που είτε έζησαν την απώλεια συγγενικών προσώπων είτε είδαν δικούς τους ανθρώπους να επιζούν μετά από μια καρδιακή ανακοπή. Στον στενό οικογενειακό μου περίγυρο, βιώσαμε ένα τέτοιο περιστατικό και είμαστε τυχεροί γιατί η έκβαση του ήταν επιτυχής, χάριν στην συνέργεια πολιτών-νοσηλευτών-ιατρών, την κατάλληλη ώρα με κατάλληλες δράσεις!

Επιδιώκουμε να μοιραστούμε εμπειρίες, να ευαισθητοποιήσουμε πολίτες, να συνεργαστούμε με κρατικούς φορείς και οργανώσεις για να στηρίξουμε το ΚΥ.Σ.ΑΝ. και τις οικογένειες θυμάτων και επιβιωσάντων.

Επιδιώκουμε συνεχή εκσυγχρονισμό και εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των κατευθυντήριων γραμμών για την καρδιαναπνευστική αναζωογόνηση και τη χρήση απινιδωτών, δίνοντας έμφαση στην κατάρτιση εθελοντών και στη σωστή εκπαίδευση της μαθητιώσας νεολαίας από νεαρή ηλικία στα σχολεία.

Γνωστές οι καταστροφικές συνέπειες της στεφανιαίας νόσου και των κληρονομικών Καρδιακών Νοσημάτων και η άμεση σχέση τους με την καρδιακή ανακοπή και τον αιφνίδιο θάνατο.

 Οι καρδιαγγειακές παθήσεις παραμένουν δυστυχώς, η πρώτη αιτία θανάτου στην Ευρώπη και στην Κύπρο.

 400 000 άτομα ετήσια πλήττονται από εξωνοσοκομειακή αιφνίδια καρδιακή ανακοπή στην Ευρώπη, ενώ υπολογίζεται πως οι ετήσιοι εξωνοσοκομειακοί ξαφνικοί θάνατοι στον τόπο μας, ανέρχονται σε 700 περίπου και άλλοι 300-400 εντός νοσοκομείων, αριθμοί που μπορούν να μειωθούν.

 Το ποσοστό επιβίωσης ποικίλλει από χώρα σε χώρα με την Ολλανδία να υπερβαίνει το 50% ενώ στη χώρα μας να είναι μικρότερο του 10%.

 Η επιβίωση εξαρτάται από την έγκαιρη εφαρμογή ΚΑΡΠΑ & απινίδωσης.

 Η παρέμβαση σε 3΄-4΄ μετά την ανακοπή, αυξάνει την πιθανότητα επιβίωσης κατά 50%.

 Σήμερα εφαρμόζονται μόνο μερικώς προγράμματα με χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή.

Πιστεύουμε πως μόνο με την ενεργό εμπλοκή και σωστή ενημέρωση και εκπαίδευση πολιτών από τη νεαρή ηλικία, μπορούμε να αυξήσουμε τα ποσοστά επιβίωσης κρατώντας με τα δόντια μια ζωή, ώσπου να φτάσει το ασθενοφόρο.

Παλέψαμε και πετύχαμε να πείσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει από την Επιτροπή και το Συμβούλιο την :

 έγκριση κοινών προγραμμάτων επίδειξης της χρήσης του αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή σε δημόσιους χώρους και την εκπαίδευση απλών πολιτών σε όλα τα κράτη μέλη·
 κατάλληλη τροποποίηση της νομοθεσίας ώστε να διευκολύνεται η εφαρμογή της ΚΑΡΠΑ και της απινίδωσης και από μη εξειδικευμένα άτομα·
 συστηματική συλλογή στατιστικών δεδομένων
 ισότιμη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ΚΑΡΠΑ
 Εναρμόνιση της νομοθεσίας για απαλλαγή ευθύνης ατόμων που ανταποκρινόμενα σε άμεση ανάγκη, προσφέρουν εθελοντική βοήθεια σε άτομα με επείγοντα καρδιακά προβλήματα·
Όλα αυτά συνιστούν ένα ισχυρό πολιτικό εργαλείο ώστε να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για να σώσουμε προληπτικά περισσότερες ζωές .

Αν συντονιστούμε καλύτερα, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα. Η συνεχής δικτύωση, η ανταλλαγή νέων επιστημονικών δεδομένων, γνώσεων και καλύτερων πρακτικών και η συνέργεια της κοινωνίας των πολιτών είναι αδήριτη ανάγκη.

Είναι γι αυτό που κατά τη διάρκεια του έτους αλλά και ειδικά στις 16 Οκτωβρίου πραγματοποιούμε διαφωτιστικές εκστρατείες ενημέρωσης των πολιτών και άλλες πολύμορφες εκδηλώσεις.

Καλούμε κάθε ευαισθητοποιημένο πολίτη να εμπλακεί και να στηρίξει εθελλοντικά αυτή την προσπάθεια.

Ας εργαστούμε μαζί για να σώσουμε ζωές! Μαζί μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα!