Ολοκληρωμένη υδάτινη πολιτική εφαρμόζει η Κυβέρνηση

{loadposition ba_textlink}

H Κυβέρνηση “εφαρμόζει ολοκληρωμένη στρατηγική για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων του τόπου μας, με γνώμονα τον κρίσιμο ρόλο του νερού ως τον σημαντικότερο φυσικό πόρο για επιβίωση της ανθρώπινης ύπαρξης και του φυσικού περιβάλλοντος και αναγνωρίζοντας την καθοριστική σημασία του για κοινωνική και οικονομική επιβίωση και ευημερία” αναφέρει το Υπουργείο Γεωεργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Το Υπουργείο εξέδωσε την ανακοίνωση, αναφορικά με τη δημοσιογραφική διάσκεψη της Επιτρόπου Περιβάλλοντος στα πλαίσια της οποίας ζήτησε τον επανασχεδιασμό της υδατικής πολιτικής και την προσαρμογή της στα δεδομένα της κλιματικής αλλαγής.

Το Υπουργείο Γεωργίας αναφέρει ότι “η στρατηγική αυτή στοχεύει στη διασφάλιση της πληρέστερης δυνατής κάλυψης των αναγκών σε νερό για οικιακές, γεωργικές, βιομηχανικές, περιβαλλοντικές και άλλες χρήσεις, στη διαχείριση της ζήτησης νερού, στην προστασία, στη βελτίωση και στη διασφάλιση της ποιότητας και της καλής κατάστασης όλων των υδάτινων πόρων της Κύπρου, στην προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και της υγείας του πληθυσμού από τις αρνητικές επιπτώσεις της απόρριψης ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας στις φυσικές καταστροφές (ξηρασία και πλημύρες), καθώς και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή”.

Σημειώνει ότι “βασικός άξονας της στρατηγικής μας αποτελεί η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου και ειδικότερα η εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο περί Υδάτων και των άλλων συναφών Οδηγιών, της Οδηγίας για τις Πλημμύρες, της Οδηγίας για την επεξεργασία των Αστικών Λυμάτων κ.λπ., οι οποίες ρυθμίζουν νομικά τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν με σκοπό την αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη των υδάτων, σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης”.

Στη βάση των πιο πάνω, εφαρμόζονται μια σειρά εργαλείων, όπως είναι η κατάρτιση Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού, Σχεδίου Διαχείρισης Ξηρασίας, Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, Σχεδίου Συλλογής και Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων και τα σχετικά Προγράμματα Μέτρων για εφαρμογή αυτών των Σχεδίων. Τα σχέδια υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών Οδηγιών, όπου και αξιολογούνται, αναφέρει, ακόμη το Υπουργείο Γεωργίας.

Καταλήγοντας αναφέρει ότι “οι κλιματολογικές αλλαγές που ήδη επηρεάζουν δραματικά και τον τόπο μας, καθιστούν τον παράγοντα της διάθεσης νερού ακόμη πιο κρίσιμο, ενώ η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η αειφόρος διαχείριση και ανάπτυξη των υδάτινων μας πόρων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη και για βελτίωση της ποιότητας ζωής και είναι για την Κυβέρνηση ύψιστο θέμα περιβαλλοντικής πολιτικής και άμεσης προτεραιότητας”.

Πηγή: KYΠΕ