Τα επενδυτικά ταμεία δεν ενδιαφέρονται για την αγορά δανείων ιδιοκατοίκησης

{loadposition ba_textlink}

Τα επενδυτικά ταμεία δεν ενδιαφέρονται για την αγορά δανείων για ιδιοκατοίκηση, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Τόμας Κίνγκστον, συνέταιρος στο Cyprus Capital Partners, ταμείο που επενδύει σε κεφάλαια εταιρειών (private equity fund). Το ταμείο αυτό είναι στη διαδικασία άντλησης €100 εκατομμυρίων για επένδυση σε κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις με δραστηριότητες και κερδοφορία στο εξωτερικό.

Ο κ. Κίνγκστον εκτιμά ότι οι διαχειριστές δανείων δεν θα ενδιαφερθούν για αγορά πακέτων δανείων και τη δημιουργία ροής εσόδων απ` αυτά, αλλά θα επικεντρωθούν στην απόκτηση περιουσιακών στοιχείων μέσω της αγοράς των δανείων με τα οποία είναι συνδεδεμένα.

Ο κ. Κίνγκστον μίλησε στο ΚΥΠΕ για τη διαδικασία που συνήθως ακολουθούν οι διαχειριστές ταμείων σε σχέση με την αγορά δανείων, εξυπηρετούμενων και μη, που αφορούν κυρίως επιχειρήσεις. Διατύπωσε όμως την εκτίμηση ότι τα επενδυτικά ταμεία δεν θα ενδιαφερθούν για αγορά δανείων ιδιοκατοίκησης, πρωτίστως για ηθικούς λόγους.

«Πρώτον είναι ηθικό ζήτημα, οι διαχειριστές δανείων δεν μπορούν να σκεφτούν καν ότι μια οικογένεια θα χάσει το σπίτι της. Μόνο μερικοί διαχειριστές ταμείων επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτή τη διαδικασία», είπε, προσθέτοντας ότι «αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να λύσουν οι τράπεζες».

Υπό προϋποθέσεις, ανέφερε, επενδυτικά ταμεία θα μπορούσαν να εισέλθουν στον τομέα της αγοράς δανείων ιδιοκατοίκησης. «Αυτό θα εξαρτηθεί από την έκπτωση που θα δώσει η τράπεζα στο δάνειο (από την ονομαστική τιμή), το μέγεθος και τους όρους του δανείου και από το κατά πόσον υπάρχει περιθώριο για τον δανειολήπτη να αρχίσει να αποπληρώνει», είπε ο κ. Κίνγκστον.

Ο κ. Κίνγκστον σημείωσε ότι θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός μεταξύ της αγοράς και εκποίησης σπιτιών και των ταμείων που εισέρχονται σε μια αγορά και διαχειρίζονται επιχειρηματικά δάνεια και μεγάλα δάνεια που αφορούν τον τομέα των ακινήτων.

«Σπάνια διαχειριστές ταμείων ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε δάνεια ιδιοκατοίκησης, δάνεια που έχουν να κάνουν με τα σπίτια του κόσμου», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον κ. Κίνγκστον υπάρχουν διάφοροι τύποι επενδύσεων σε ΜΕΔ.

Λέγοντας ότι ένα ΜΕΔ δεν έχει αξία, ο κ. Κίνγκστον είπε ότι οι διαχειριστές ταμείων είναι πολύ καλοί στη μετατροπή ενός ΜΕΔ σε ένα εξυπηρετούμενο δάνειο. «Αγοράζεις ένα ΜΕΔ, εργάζεσαι με τον δανειολήπτη, του παρέχεις μια ελάφρυνση μέσω της επιμήκυνσης της περιόδου αποπληρωμής, στην ουσία είναι σαν να του παρέχεις ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης», είπε.

Η τιτλοποίηση

Πολλοί διαχειριστές που ειδικεύονται στην αγορά ΜΕΔ ως περιουσιακών στοιχείων, εξήγησε στο ΚΥΠΕ ο κ. Κίνγκστον, τα μετατρέπουν σε εξυπηρετούμενα και εφόσον δημιουργήσουν ένα χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων, δημιουργούν μια προβλέψιμη ετήσια ροή εσόδων για μια περίοδο 10-15 χρόνων και μπορούν να τα πακετοποιήσουν, εκδίδοντας ομόλογα και αντλώντας κεφάλαια έναντι των μελλοντικών αυτών εσόδων.

Άλλο είδος διαχειριστών που επενδύουν σε ΜΕΔ αφορά στην αγορά δανείων που μετατρέπονται σε κεφάλαιο. Τα ταμεία αγοράζουν δάνεια προβληματικών επιχειρήσεων που δεν έχουν ροή εσόδων και δεν αποπληρώνουν τα δάνειά τους. Ο διαχειριστής διαπραγματεύεται με την τράπεζα, αγοράζει το δάνειο και στην ουσία αποκτά μετοχές της εταιρείας και η σχέση μετατρέπεται απ` αυτή του πιστωτή σε μέτοχο. Ακολούθως το ταμείο βοηθά την εταιρεία να γυρίσει σε κερδοφορία και να αποκτήσει αξία.

Σε σχέση με την αγορά πακέτων δανείων, ο κ. Κίνγκστον παρατήρησε ότι οι συζητήσεις με τις τράπεζες για αγορά ομάδας δανείων είναι δύσκολες γιατί ένας σωστός διαχειριστής θα επιλέξει τα δάνεια που θεωρεί ότι μπορεί να αποδώσουν ροή εσόδων που θα αντισταθμίσει την επένδυση της αγοράς των δανείων, ενώ η τράπεζα συνήθως πωλεί μείγμα εξυπηρετούμενων και μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Διατύπωσε όμως την εκτίμηση ότι στην Κύπρο δεν υπάρχει περιθώριο για επίτευξη διευθετήσεων που θα επέτρεπαν τη μετατροπή ΜΕΔ σε μακροχρόνιες πηγές εσόδων σε μικρό χρονικό διάστημα. Υπάρχουν, πρόσθεσε, ταμεία με εμπειρογνώμονες με μεγάλη γνώση σε αγορές όπως τη Γερμανία και τις ΗΠΑ, αλλά πολύ λίγοι διαχειριστές διαθέτουν εμπειρία της κυπριακής αγοράς.

«Κατά τη δική μου άποψη οι διαχειριστές ταμείων θα έλθουν στην Κύπρο ψάχνοντας δυνητικά κερδοφόρα περιουσιακά στοιχεία που συμβαίνει να συνδέονται με ΜΕΔ και θα χρησιμοποιήσουν την αγορά δανείου για απόκτηση του περιουσιακού στοιχείου, παρά την αγορά ομάδας δανείων και τη μετατροπή τους σε ροή εσόδων», είπε.

Ο καλύτερος τρόπος για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ΜΕΔ στο κυπριακό σύστημα, είπε, είναι η δημιουργία κακής τράπεζας. Ερωτηθείς αν γίνεται το σχήμα αυτό να χρηματοδοτηθεί με ιδιωτικά κεφάλαια, καθώς το κράτος δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει λόγω υψηλού δημόσιου χρέους, ο κ. Κίνγκστον είπε πως αυτό μπορεί να γίνει παρόλο που δεν είναι εύκολο για την Κύπρο.

«Οι τράπεζες υποφέρουν λόγω του ότι δεν έχουν χρόνο ούτε και κεφάλαια και πρέπει να αφαιρέσουν αυτά τα δάνεια από τα βιβλία τους το συντομότερο δυνατόν και η σύσταση κακής τράπεζας είναι ο καλύτερος τρόπος να γίνει αυτό», είπε.

Πηγή:ΚΥΠΕ