2 εκ ευρώ από τον ΚΟΑΓ για την προστασία πρώτης κατοικίας

{loadposition ba_textlink}

Ποσό ύψους €2 εκατομμυρίων περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης για το έτος 2016, προκειμένου να εφαρμοστεί το κυβερνητικό σχέδιο προστασίας της πρώτης κατοικίας, που αποφάσισε τον περασμένο Ιούνιο το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας “Φιλελεύθερος”, το σχέδιο απευθύνεται στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού κι έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όσοι έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο με υποθήκη την πρώτη τους κατοικία.

Στο σχέδιο ορίζεται ως «πρώτη κατοικία» αυτή που χρησιμοποιείται για τη διαμονή του ιδιοκτήτη ή σε περίπτωση σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, του αντισυμβαλλομένου στη σύμβαση μισθωτή της, για περίοδο πέραν των έξι μηνών κατ’ έτος.

Η κατοικία θα πρέπει να έχει εκτιμημένη αγοραία αξία η οποία δεν θα υπερβαίνει κατ’ ανώτατο τις €250.000 και το ύψος του δανείου που παραμένει προς εξόφληση να μην υπερβαίνει κατ’ ανώτατο τις €300.000.

Στο σχέδιο μπορούν να περιληφθούν και μικρές επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι €250.000 που εργοδοτούν μέχρι τέσσερα άτομα, οι οποίες έλαβαν επιχειρηματικό δάνειο με υποθήκη κύρια κατοικία.

Όπως καθίσταται σαφές μέσα και από το επεξηγηματικό σημείωμα του προϋπολογισμού του ΚΟΑΓ, που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, αποκλείονται από το Σχέδιο οποιεσδήποτε οφειλές τρεχούμενων λογαριασμών, πιστωτικών καρτών, επενδυτικών και καταναλωτικών δανείων, οφειλές προς το κράτος και οποιαδήποτε ιδιωτικά χρέη και πρόστιμα.

Προνοείται η επιδότηση των τόκων του ενυπόθηκου δανείου του δανειολήπτη, με σκοπό την εξάλειψη του κινδύνου εκποίησης της κατοικίας του. Η μέγιστη διάρκεια εφαρμογής του σχεδίου καθορίστηκε στα τέσσερα χρόνια, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο επέκτασής του, καθώς η απόφαση θα εξαρτηθεί από την πορεία της κυπριακής οικονομίας.

Βασική προϋπόθεση για ένταξη στο σχέδιο είναι να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που προβλέπονται από την Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά στην αναδιάρθρωση των δανείων, καθώς και οι διαδικασίες διαμεσολάβησης με διαμεσολαβητή που διορίζει ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος και ο ενδιαφερόμενος χρεώστης να έχει αποταθεί στην Υπηρεσία Αφερεγγυότητας.

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία υποβολής αίτησης για ένταξη στο σχέδιο, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποταθούν σε Σύμβουλο Αφερεγγυότητας και αν εγκρίνει ο Σύμβουλος, τότε θα αποστείλει στον ΚΟΑΓ όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Πηγή: Φιλελεύθερος