Στα €188 εκατ. οι αγορές κυπριακών ομολόγων από την ΕΚΤ

{loadposition ba_textlink}

Ο δεύτερος γύρος αγοράς κυπριακών ομολόγων άρχισε στις 7 Οκτωβρίου, μετά την έγκριση της έβδομης αξιολόγησης από το Eurogroup, όπως είχε ανακοινώσει η Εκπρόσωπος Τύπου της Κεντρικής Τράπεζας Αλίκη Στυλιανού. Σε αυτό το δεύτερο γύρο η ΕΚΤ αγόρασε πρόσθετα κυπριακά ομόλογα €90 εκατ, με την μέση σταθμική περίοδο λήξης να φτάνει τα 5,43 χρόνια.

Οι αγορές κρατικών ομολόγων από την ΕΚΤ έχουν βοηθήσει στη μείωση των αποδόσεων των κυπριακών ομολόγων στη δευτερογενή αγορά, κάτι που με τη σειρά του διευκόλυνε το Υπουργείο Οικονομικών να εκδώσει νέο 10-ετές ομόλογο ύψους €1 δισ με επιτόκιο 4,25%, που αποτελεί ιστορικά το χαμηλότερο επιτόκιο σε έκδοση 10ετους κυπριακού ομολόγου.

Η απόδοση του 10ετους ομολόγου βρισκόταν χθες στο 3,96%, με την διαφορά (spread) από το γερμανικό 10ετές, που αποτελεί σημείο αναφοράς να βρίσκεται στις 339 μονάδες βάσης, μια διαφορά που οικονομικοί αναλυτές και αξιωματούχοι αποδίδουν στην ύπαρξη του ψηλού ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Εν τω μεταξύ, οι αγορές κυπριακών ομολόγων τερματίστηκαν στις 3 Νοεμβρίου, αφού με βάση τους κανόνες του προγράμματος, τερματίζονται κατά τη διάρκεια αξιολόγησης. Παρόλο που τα κυπριακά ομόλογα βρίσκονται ακόμη στην μη επενδυτική κατηγορία, εντούτοις είναι επιλέξιμα αφού η χώρα εφαρμόζει πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής και υπό τον όρο ότι ολοκληρώνει με επιτυχία τις αξιολογήσεις από τους δανειστές.

Οι συνολικές αγορές ομολόγων για όλες τις χώρες ανέρχονται στα €395, 5 δισεκατομμύρια με τις μηνιαίες αγορές τον Οκτώβριο να ανέρχονται στα €52,17 δισ. Σύμφωνα με τους κανόνες του προγράμματος οι μηνιαίες αγορές ανέρχονται στα €60 δισ.

Πλέον το ερωτηματικό που εγείρεται με ποιον τρόπο θα συνεχιστούν οι αγορές κυπριακών ομολόγων στο πλαίσιο του QΕ, καθώς το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 31 Μαρτίου του 2016 και ενώ τα κυπριακά ομόλογα παραμένουν στην μη επενδυτική κατηγορία. Αξιωματούχος που είναι γνώστης των εξελίξεων δήλωσε πως θεωρείται δύσκολη μια απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο για εξαίρεση από τους κανόνες της ΕΚΤ για την περίπτωση της Κύπρου, εκτός και αν ένας από τους τέσσερις οίκους αξιολόγησης αναβαθμίσει τα κυπριακά ομόλογα στην επενδυτική κατηγορία, όπως έγινε στην περίπτωση της Πορτογαλίας.

Πηγή: KYΠΕ