Αιμιλιανίδου: “Το Υπουργείο Εργασίας στέκεται δίπλα σε επιχειρήσεις και εργαζομένους”

{loadposition ba_textlink}

Στόχος του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι να στέκεται δίπλα στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, “για να μπορέσουμε όλοι μαζί να ξεπεράσουμε προβλήματα που ταλαιπωρούν την κυπριακή οικονομία και κοινωνία από το 2008 και να δούμε την απάμβλυνση των προβλημάτων, και ιδιαίτερα της ανεργίας”.

Αυτό τόνισε η Υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου στην τελετή βράβευσης επιχειρήσεων με το Πρότυπο Πιστοποίησης Sound Industrial Relations – SIR 2014, διαβεβαιώνοντας ότι ως Υπουργείο Εργασίας, θα συνεχίσουν αποφασιστικά τη δράση και το έργο τους για την ορθή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και την προστασία των δικαιωμάτων και των συνθηκών απασχόλησης όλων των εργαζομένων.

Στο χαιρετισμό της, τον οποίο ανέγνωσε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ανδρέας Ασσιώτης, η Υπουργός συνεχάρη την ΟΕΒ που διοργάνωσε τη βράβευση, για τον ζήλο που επιδεικνύει στη διαχείριση και εφαρμογή των εργασιακών θεσμίων.

“Στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που περνά ο τόπος μας τέτοιες πρωτοβουλίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές, και ως έναν βαθμό εξηγούν το γεγονός πως επιτύχαμε να περάσουμε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο της ιστορίας μας μέσα σε συνθήκες εργασιακής ειρήνης και σύμπνοιας μεταξύ των Κοινωνικών Εταίρων”, είπε, αναφέροντας, ωστόσο, πως από την έρευνα φαίνεται ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σήμερα σοβαρά προβλήματα στην κατανόηση και εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου που αφορά στις εργασιακές σχέσεις.

Η κ. Αιμιλιανίδου σημείωσε πως το Υπουργείο στο πλαίσιο της προσπάθειας διατήρησης της εργατικής ειρήνης, έχει θέσει ως ύψιστη προτεραιότητα την υιοθέτηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους κοινωνικούς εταίρους στοχεύοντας στη λήψη διορθωτικών και ταυτόχρονα κοινωνικά αποδεκτών μέτρων που θα συμβάλουν θετικά στην αναζωογόνηση της αγοράς εργασίας και στη διατήρηση υγιών εργασιακών σχέσεων.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΟΕΒ Χρίστος Μιχαηλίδης, στο δικό του χαιρετισμό εξήγησε πως το Πρότυπο Πιστοποίησης Sound Industrial Relations – SIR 2014, επικεντρώνεται στην εφαρμογή και προώθηση υγιών εργασιακών σχέσεων, την ασφάλεια και υγεία στην εργασία, την αποτελεσματική εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και πρακτικής, την προώθηση της ισότητας και την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης καθώς και τη συμφιλίωση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε πως οι εταιρείας βραβεύτηκαν γιατί διασφαλίζουν για τους εργοδοτούμενους τους συνθήκες και όρους απασχόλησης που υπερβαίνουν τα ελάχιστα που θέτει η νομοθεσία, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, όπως σημείωσε, σε συνθήκες οικονομικής κρίσης με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της ΟΕΒ σημείωσε πως τα οφέλη από την εφαρμογή του προτύπου είναι πολλά τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους εργαζομένους καθώς συνεπάγεται ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, στο οποίο τυγχάνουν σεβασμού και εφαρμογής τα εργασιακά θέσμια και η νομοθεσία, ενώ διασφαλίζεται η ισότητα στην απασχόληση.

Ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε στη συνέχεια ότι η ΟΕΒ μέσα στο πλαίσιο του έργου “Υγιείς Εργασιακές, Σύγχρονες Επιχειρήσεις”, εκπόνησε έρευνα ανάμεσα σε 800 μικρομεσαίες επιχειρήσεις καταγράφοντας τις ανάγκες και τις ελλείψεις τους στην κατανόηση του νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου που αφορά τις εργασιακές σχέσεις.

Τέλος, διαβεβαίωσε πως η ΟΕΒ θα συνεχίσει να εργάζεται για την αναβάθμιση των εργασιακών σχέσεων στην Κύπρο με τον ίδιο ζήλο για τα επόμενα πολλά χρόνια.