Αλλαγές ασφαλιστικού τομέα από 1η Ιανουαρίου 2016

{loadposition ba_textlink}

Αλλάζει ο ασφαλιστικός τομέας από την 1η Ιανουαρίου 2016 σύμφωνα με Ευρωπαϊκή Οδηγία.

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο το οποίο αφορά την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία που κωδικοποιεί το ισχύον ευρωπαϊκό δίκαιο στον τομέα της ασφάλισης.

Σε χαιρετισμό του στο Ασφαλιστικό Συνέδριο με θέμα “Ασφάλιση: Αξία Διαχρονική” ο προεδρεύων της Δημοκρατίας Γιαννάκης Ομήρου ανέφερε ότι η εναρμόνιση με την κοινοτική οδηγία εκτός του ότι ενοποιεί την ευρωπαϊκή αγορά στον τομέα της ασφάλισης, γεγονός που θέτει τον κυπριακό ασφαλιστικό κλάδο ενώπιον νέων προκλήσεων, ενδυναμώνει ταυτόχρονα σημαντικά την προστασία του καταναλωτή μέσα από τη θέσπιση νέων μηχανισμών διαχείρισης κινδύνων.

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου και όπως αναφέρθηκε η εφαρμογή της συγκεκριμένης οδηγίας θα συμβάλει στην εμπέδωση συνθηκών εμπιστοσύνης και οικονομικής σταθερότητας. Θα μειωθεί ο κίνδυνος μια ασφαλιστική επιχείρηση να βρεθεί σε δεινή θέση επίσης οι εποπτικές αρχές καθίστανται πιο ικανές να παρεμβαίνουν προληπτικά στην περίπτωση που είναι ορατός ο κίνδυνος τα κεφάλαια μιας ασφαλιστικής επιχείρησης να πέσουν κάτω από τα απαιτούμενα όρια.

Πηγή: riknews.com.cy