ΑνΑΔ: “Μεγάλη συμβολή συγχρηματοδοτούμενων έργων στην απάμβλυνση επιπτώσεων κρίσης”

{loadposition ba_textlink}

Τα Έργα στόχευαν στην κατάρτιση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου, αλλά και στη βελτίωση της παραγωγικότητας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων.

Τα αποτελέσματά τους παρουσιάστηκαν σήμερα σε διάσκεψη Τύπου, με την ευκαιρία της ολοκλήρωσής τους.

«Η ΑνΑΔ υλοποίησε με επιτυχία τα εν λόγω Έργα, τα οποία συνέβαλαν στην αντιμετώπιση των συνεπειών της ύφεσης και της οικονομικής κρίσης, στηρίζοντας τις κυπριακές επιχειρήσεις και την απασχόληση του ανθρώπινου δυναμικού, ιδιαίτερα των νέων», αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΑνΑΔ.

Όπως αναφέρεται, στη διάσκεψη αναγνώστηκε χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου, στην οποία υπογραμμίστηκε η σημασία που αποδίδεται στην υλοποίηση Έργων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους, δεδομένων των πολλαπλών ευεργετικών επιπτώσεων για την οικονομία και την κοινωνία.

«Ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος ανταποκρίθηκε στις νέες προκλήσεις στον τομέα της απασχόλησης, στην αντιμετώπιση των συνεπειών της παγκόσμιας ύφεσης και της οικονομικής κρίσης, στη διαχείριση των αρνητικών επιπτώσεων στην ανάπτυξη των κυπριακών επιχειρήσεων και στην απασχόληση του ανθρώπινου δυναμικού και ιδιαίτερα των νέων», ανέφερε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑνΑΔ Δημήτρης Κιττένης, παρουσιάζοντας στη συνέχεια το όφελος που αποκομίστηκε από το κάθε Έργο ξεχωριστά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τα σχέδια αυτά επωφελήθηκαν συνολικά 8.700 άτομα και 2.400 επιχειρήσεις και οργανισμοί, με δαπάνη της τάξης των 23 εκατομμυρίων ευρώ.