Ανακοινώνονται τα 9μηνιαία οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας Κύπρου

{loadposition ba_textlink}

Συνεδριάζει σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου για να εξετάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Τα οικονομικά αποτελέσματα θα παρουσιαστούν το απόγευμα από την ηγεσία της Τράπεζας Κύπρου μετά το τέλος της χρηματιστηριακής συνάντησης, στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Για το α΄ εξάμηνο του 2015, η Τράπεζα Κύπρου είχε ανακοινώσει κέρδη μετά τη φορολογία ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ. Τα κέρδη, μετά τη φορολογία που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Τράπεζας για το β΄ τρίμηνο του 2015, είχαν ανέλθει σε 31 εκ. ευρώ σε σύγκριση με 29 εκ. ευρώ για το α΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών κατηγορίας 1 (με μεταβατικές διατάξεις) είχε αυξηθεί κατά 100 μονάδες βάσης στο β΄ τρίμηνο του 2015 σε 14,9%, ενώ τα μη Εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) με βάση την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών μειώθηκαν κατά 336 εκ. ευρώ, σε 14,80 δισ. ευρώ και αντιπροσώπευαν το 62% των συνολικών δανείων (σε σύγκριση με 63% το προηγούμενο τρίμηνο).

Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ με προβλέψεις βρισκόταν σε 36% στις 30 Ιουνίου του 2015, σε σύγκριση με 35% στις 31 Μαρτίου του 2015.

Για το 9μηνο του 2014, η Τράπεζα Κύπρου είχε ανακοινώσει κέρδη μετά τη φορολογία 76 εκατομμύρια ευρώ.

Εξάλλου, αύριο στις 9.30 πραγματοποιείται στα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η Συνέλευση θα ασχοληθεί, πέρα της εξέτασης των εκθέσεων για τις οικονομικές καταστάσεις, με την εξέταση της έκθεσης του ΔΣ για τις αμοιβές των μελών του Συμβουλίου για το 2014 και καθορισμός της αμοιβής των μελών του ΔΣ.

Επίσης θα εξετάσει και αν κριθεί σκόπιμο θα υιοθετήσει ειδικά ψηφίσματα σε σχέση με το μακροπρόθεσμο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων.

Πηγή: ΚΥΠΕ