Ανεπάρκειες και προβλήματα στο Γ.Ν. Λευκωσίας

{loadposition ba_textlink}

Επιτακτική όσο ποτέ άλλοτε χαρακτηρίζεται η ανάγκη δημιουργίας ανεξάρτητης Αγγειοχειρουργικής Κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, στα πλαίσια της γενικότερης αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των Τμημάτων των κρατικών νοσηλευτηρίων. Είναι γεγονός ότι ο σημερινός τρόπος λειτουργίας της Αγγείο-κάρδιο-θωρακό-χειρουργικής Κλινικής, θεωρείται κάπως αναχρονιστικός, γι’ αυτό και υπάρχει η ανάγκη δημιουργίας ξεχωριστού Τμήματος, το οποίο πιστεύεται ότι θα συμβάλει τα μέγιστα σε ότι αφορά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς όλους τους ασθενείς.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο διαχωρισμός, αποτελεί πάγιο αίτημα τόσο των γιατρών της κλινικής όσο και της Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών εδώ και πολλά χρόνια. Ενώ υπήρχε πολιτική απόφαση για τη δημιουργία ξεχωριστής κλινικής, η οποία ανακοινώθηκε από τον πρώην Υπουργό Υγείας Σταύρο Μαλά, εντούτοις, οι επόμενοι υπουργοί τοποθέτησαν εκ νέου το θέμα στο ψυγείο, επικαλούμενοι τις άσχημες οικονομικές συνθήκες. Ωστόσο, το θέμα φαίνεται να επανέρχεται στο προσκήνιο και να αντιμετωπίζεται θετικά από τους αρμοδίους, ενώ η Γενική Διευθύντρια του υπουργείου Υγείας Δρ. Χριστίνας Γιαννάκη, εξήγγειλε πρόσφατα στη διάρκεια συνάντησής της με την ΠΑΣΥΚΙ, τη δημιουργία ανεξάρτητου αγγειοχειρουργικού Τμήματος.

Αναχρονιστικός ο τρόπος λειτουργίας του Τμήματος

Είναι κοινά παραδεκτό, από όλους,  ότι ο σημερινός τρόπος λειτουργίας του υφιστάμενου Τμήματος, υποβαθμίζει σε σημαντικό βαθμό την αγγειοχειρουργική ειδικότητα, η οποία βρίσκεται στη σκιά της καρδιοθωρακοχειρουργικής ειδικότητας, παρά την ραγδαία ανάπτυξη και την διενέργεια όλου του φάσματος ανοιχτών ενδοαγγειακών επεμβάσεων.
Αυτή τη στιγμή η κλινική έχει 4 Καρδιο-θωρακοχειρουργούς και 3 Αγγειοχειρουργούς –προϊστάμενος του Τμήματος είναι καρδιοθωρακοχειρούργος.

Οι εφημερίες είναι κοινές, δηλαδή καθημερινά εφημερεύει ένας από τους 7 γιατρούς εκ περιτροπής. Το γεγονός αυτό όμως έχει ως αποτέλεσμα στην αλληλοεπικάλυψη των ρόλων και των αρμοδιοτήτων με σοβαρές επιστημονικές , επαγγελματικές αλλά και νομικές συνέπειες.  Η παρακολούθηση και αντιμετώπιση των εσωτερικών ασθενών αλλά και η εκτίμηση και αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών που καταλήγουν στις Πρώτες Βοήθειες, δεν γίνεται από τον γιατρό της ειδικότητας που εφημερεύει εκείνη τη μέρα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια γενικότερη αναστάτωση. Πέραν από τις καθημερινές εφημερίες όλων των γιατρών του Τμήματος, πολλές φορές τη βδομάδα οι γιατροί και των δυο ειδικοτήτων, καλούνται να προσέλθουν στο Νοσοκομείο, χωρίς να εφημερεύουν προκειμένου να αντιμετωπίσουν ένα έκτακτο περιστατικό.

Καθυστερήσεις και προβλήματα

Όπως πληροφορούμαστε αυτό είναι κάτι που συμβαίνει πάρα πολύ συχνά και η ανταπόκριση των ιατρών εναπόκειται στην καλή τους θέληση, καθώς προσπαθούν με κάθε τρόπο, να καλύψουν τις ανεπάρκειες και τα προβλήματα που απορρέουν από την σημερινή λειτουργία του συστήματος. Με τον υφιστάμενο τρόπο λειτουργίας της συγκεκριμένης «υπερκλινικής» οι καρδιοθωρακοχειρουργικοί ασθενείς και οι αγγειοχειρουργικοί ασθενείς δεν έχουν πρόσβαση σε ιατρό της ειδικότητας τους 24 ώρες το 24ωρο , 365 μέρες τον χρόνο, όπως το σύστημα υγείας όφειλε να τους παρέχει.

Παράλληλα, η σοβαρή δυσλειτουργία που προκύπτει από τον μη διαχωρισμό των ξεχωριστών κλινικών και ειδικοτήτων, εμπερικλείει σοβαρούς κινδύνους για τη ζωή των ασθενών, δημιουργεί προβλήματα και καθυστερήσεις και καθιστά τους ιατρούς ευάλωτους στη διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων αλλά και ιατρικής αμέλειας αφού αναγκάζονται με βάση το υπάρχων καθεστώς να προβαίνουν σε ιατρικές πράξεις που δεν εμπίπτουν στην ειδικότητά τους.

Υπάρχει επίσης η υπόνοια ότι πιθανόν να τίθεται θέμα σωστής και επαρκούς εκπαίδευσης των ειδικευομένων ιατρών της κλινικής καθώς αυτοί αντί να βρίσκονται αφοσιωμένοι στην ειδικότητα που ακολουθούν, αφιερώνουν πολύ από τον χρόνο τους, τόσο τα πρωινά όσο και στις εφημερίες για διεκπεραίωση εργασιών και παρακολούθηση ασθενών άλλης από την ειδικότητα τους. Αυτό συμβαίνει όλα τα χρόνια της ειδικότητας τους και όχι μόνο τα εξάμηνα που προνοούνται από τον νόμο.

Χωρίς κόστος ο διαχωρισμός της κλινικής

Ο διαχωρισμός της κλινικής εκτιμάται επίσης δεν εμπεριέχει επιπρόσθετο κόστος, καθώς ήδη η καρδιοθωρακοχειρουργική και η αγγειοχειρουργική έχουν ξεχωριστές μέρες χειρουργείων και ξεχωριστές μέρες ιατρείων. Συνεπώς, η δεύτερη κλινική θα έχει τον ίδιο αριθμό κλινών, καθώς και προσωπικού, ιατρικού, νοσηλευτικού και γραμματειακού. Θα αλλάξει μόνο το καθεστώς των εφημεριών όπου πλέον θα εφημερεύουν καθημερινά οι γιατροί και των δυο ειδικοτήτων.

Αναγνωρισμένη ειδικότητα από το 1990

Η Αγγειοχειρουργική είναι μια βασική ειδικότητα της ιατρικής, αναγνωρισμένη στη Κύπρο από το 1990, η οποία καλείται να αντιμετωπίσει επείγοντα περιστατικά. Στην Ευρώπη είναι επίσης ξεχωριστή και ανεξάρτητη ειδικότητα από το 2004.  Η Αγγειοχειρουργική ασχολείται με τη διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση των παθήσεων των αγγείων, δηλαδή των αρτηριών, των φλεβών καθώς και των λεμφοφόρων αγγείων του σώματος. Αποτελούν εξαίρεση οι παθήσεις των αγγείων της καρδιάς και του εγκεφάλου.

Είναι επίσης εξαιρετικής σημασίας τα διεθνή επιστημονικά δεδομένα και οι κατευθυντήριες οδηγίες για την αγγειοχειρουργική. Συγκεκριμένα, ο κάθε ασθενής θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε αγγειοχειρούργο 24 ώρες το 24ωρο, κάτι που δεν συμβαίνει σήμερα με την υφιστάμενο τρόπο λειτουργίας της κλινικής. Επίσης, για κάθε 150.000 πληθυσμού χρειάζεται τουλάχιστον 1 ειδικός αγγειοχειρουργός σε οργανωμένη κλινική του δημοσίου, ενώ για την κάλυψη του πληθυσμού 500.000 χρειάζονται 15-20 διαθέσιμες κλίνες σε οργανωμένο θάλαμο εξιδεικευμένο για αγγειοπαθείς ασθενείς.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της κλινικής

Η Αγγειοκαρδιοθωρακοχειρουργική στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, παρέχει μια ολοκληρωμένη σειρά χειρουργικών και ενδοαγγειακών επεμβάσεων, και καλύπτει όλο σχεδόν το φάσμα της χειρουργικής των πιο πάνω ειδικοτήτων.

Η κλινική το 2013 στελεχωνόταν από 11 καταρτισμένους ειδικούς γιατρούς (4 χειρούργους καρδίας και θώρακα, 3 αγγειοχειρούργους και 4 αναισθησιολόγους) ενώ υπήρχαν και 3 ειδικευόμενοι γιατροί.

Παράλληλα στην κλινική παρέχεται πλήρης ειδικότητα στην αγγειοχειρουργική καθώς και δυο χρόνια ειδίκευσης στην θωρακοχειρουργική, ενώ οι ειδικευόμενοι γιατροί μετέχουν ενεργά, σε όλες τις δραστηριότητες της κλινικής. Το αγγειολογικό εργαστήριο στο οποίο διενεργείται όλο το φάσμα των επεμβάσεων ενδοαγγειακής χειρουργικής, βρίσκεται επίσης εντός της κλινικής.

Ο διαχωρισμός του τμήματος, εμπίπτει στο γενικότερο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και της αναδιοργάνωση των νοσοκομείων ενόψει αυτονόμησης.

* Διαβάστε δωρεάν την ηλεκτρονική έκδοση της “24” εδώ!