Απαλλαγή από την Εθνική Φρουρά σε πλοιοκτήτες

{loadposition ba_textlink}

Την απαλλαγή από την υποχρέωση εκπλήρωσης θητείας στην Εθνική Φρουρά, ως κίνητρο, αποφάσισε να προσφέρει το Υπουργικό Συμβούλιο σε Κύπριους πλοιοκτήτες και στα παιδιά τους, που ζουν στο εξωτερικό, προκειμένου να μεταφέρουν τις δραστηριότητες των εταιρειών τους στην Κύπρο, αναφέρει σε σημερινό της ρεπορτάζ η εφημερίδα “Φιλελεύθερος”.

Για το σκεπτικό της απόφασης, αρκούντως ενδεικτικά είναι τα όσα καταγράφονται στην πρόταση που κατέθεσαν από κοινού στο Υπουργικό Συμβούλιο οι υπουργοί Μεταφορών και Άμυνας: «Μέσα στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής για προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Κύπρο, το υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων προωθεί μέτρα πολιτικής για παροχή κινήτρων σε Κύπριους πλοιοκτήτες προκειμένου να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο.

Για τον σκοπό αυτό έχουν ήδη θεσπιστεί φορολογικές ελαφρύνσεις με την τροποποίηση του περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου του 2002 από τις οποίες επωφελούνται, μεταξύ άλλων, οι Κύπριοι πλοιοκτήτες. Επειδή η υποχρέωση για θητεία στην Εθνική Φρουρά πλοιοκτητών κυπριακής καταγωγής και των αρρένων τέκνων τους ενδέχεται να αποτελεί σοβαρό αντικίνητρο για την εγκατάστασή τους στην Κύπρο και την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων τους που είναι επωφελείς στη Δημοκρατία κατά την παρούσα δύσκολη οικονομική φάση, κρίνεται ότι η απαλλαγή από την υποχρέωση για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά των προσώπων κυπριακής καταγωγής που έρχονται για εγκατάσταση στην Κύπρο και οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες πλοίων υπό κυπριακή σημαία, είτε ιδιοκτήτες πλοιοδιαχειριστικής εταιρείας που έχει γραφεία στην Κύπρο, εξυπηρετεί την έννοια του δημοσίου συμφέροντος».

Με βάση το άρθρο 18 του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου «όλοι οι πολίτες της Δημοκρατίας καθώς επίσης και όσα πρόσωπα έχουν οποιονδήποτε από τους δύο γονείς κυπριακής καταγωγής αλλά δεν έχουν καταστεί πολίτες της Δημοκρατίας, από την 1η Ιανουάριου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το 50ό έτος της ηλικίας τους, έχουν υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας στη Δύναμη».

Ωστόσο, το άρθρο 28 του ίδιου Νόμου, δίνει την εξουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο «να απαλλάσσει από την πρόσκληση για κατάταξη στη Δύναμη οποιοδήποτε πρόσωπο ή κατηγορία ή τάξη προσώπων, όταν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις ή λόγοι δημοσίου συμφέροντος».

Πηγή: Φιλελεύθερος