Αυξημένος ο προϋπολογισμός της Βουλής για το 2016

{loadposition ba_textlink}

Ο προϋπολογισμός της Βουλής των Αντιπροσώπων για το 2016 προβλέπει δαπάνες ύψους 25.291.360 ευρώ έναντι 21.948.670 του τρέχοντος έτους, δήλωσε η Γενική Διευθύντρια της Βουλής, Βασιλική Αναστασιάδη, παρουσιάζοντας τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής.

Η κ. Αναστασιάδη είπε ότι από το σύνολο των δαπανών ποσό ύψους 5.048.117 ευρώ αντιστοιχεί σε βουλευτικές αποζημιώσεις και επιδόματα, ποσό ύψους 5.034.555 ευρώ σε μισθούς προσωπικού και ποσό ύψους 969.68ο ευρώ σε λειτουργικές δαπάνες.

Σημείωσε ότι “ο προϋπολογισμός για το έτος 2016 είναι ένας προϋπολογισμός λιτότητας και συνεπώς για πολλές από τις ανάγκες της Βουλής των Αντιπροσώπων δεν έχουν περιληφθεί σχετικές πρόνοιες”.

Η κ. Αναστασιάδη είπε ότι “ειδικότερα, η Βουλή, μεταξύ άλλων, επιθυμεί την ενίσχυση του επιστημονικού προσωπικού της, την ενίσχυση της υπηρεσίας που ασχολείται με τα θέματα επικοινωνίας με τους πολίτες έτσι που να υλοποιηθεί ο στόχος για καλύτερη επικοινωνία με τον πολίτη και για διαδικτυακή διαβούλευση και πρόσθετα την ενίσχυση των υπηρεσιών που ασχολούνται με το νομοπαρασκευαστικό και νομοτεχνικό έργο της Βουλής, αφού ο όγκος των εργασιών του σώματος στον τομέα αυτό και οι απαιτήσεις για ετοιμασία προτάσεων νόμου και τροποποιήσεις νομοσχεδίων έχουν αυξηθεί κατακόρυφα”.

Ανέφερε, ακόμη, ότι “ο προϋπολογισμός για το έτος 2016 βρίσκεται στα επίπεδα του τρέχοντος προϋπολογισμού, με εξαίρεση το κονδύλι που αφορά στη χρηματοδότηση των κοινοβουλευτικών κομμάτων”.

Εξήγησε ότι “στον προτεινόμενο προϋπολογισμό περιλαμβάνεται αυξημένο κονδύλι, το οποίο προορίζεται για αριθμό πρόσθετων κοινοβουλευτικών συνεργατών για τα κόμματα και πέραν του ποσού που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες των κομμάτων για το 2016, έχει περιληφθεί αυξημένο ποσό, το οποίο αναλογεί στη χορηγία που δίδεται στα κόμματα ειδικά για τη διεξαγωγή εκλογών”.

Η κ. Αναστασιάδη είπε ότι “το κονδύλι αυτό ανέρχεται σε €10.504.591 σε σχέση με €7.175.091 στον προϋπολογισμό του 2015 και αυτό είναι και το μόνο κονδύλι που παρουσιάζεται αυξημένο στο φετινό προϋπολογισμό”.

Επισημαίνεται, συνέχισε, ότι τα σχετικά κονδύλια προορίζονται για τα κόμματα και όχι για δαπάνες της Βουλής των Αντιπροσώπων, αφού αποτελούν μέρος της τακτικής χρηματοδότησης και της χορηγίας που το κράτος παρέχει στα κόμματα για τις λειτουργικές τους δαπάνες και για τις δαπάνες που αφορούν στις εκάστοτε διενεργούμενες εκλογικές διαδικασίες.

Είπε, ακόμα, ότι “στον προϋπολογισμό του 2016 περιλαμβάνεται και πάλι κονδύλι το οποίο αφορά ποσό ύψους 2.100.000 για `Συντήρηση κτιρίου και γραφείων` και το οποίο προορίζεται για κάλυψη της δαπάνης για την ανέγερση πρόσθετου ορόφου στο υφιστάμενο κτίριο της Βουλής των Αντιπροσώπων, την εκτέλεση διάφορων έργων για συντήρηση και βελτίωση, καθώς και για την ασφάλεια του κτιρίου της Βουλής των Αντιπροσώπων”.

Η κ. Αναστασιάδη είπε πως “παρά το γεγονός ότι θα υπάρξουν κάποιες βελτιώσεις στο υφιστάμενο κτίριο της Βουλής, καθίσταται πλέον επιτακτική η ανάγκη όπως η Νομοθετική Εξουσία αποκτήσει ένα νέο, σύγχρονο, αξιοπρεπές και λειτουργικό κτίριο για τις ανάγκες της”.

“Έχει επέλθει κατά κοινή άποψη ο χρόνος να επανεξεταστεί το θέμα της ανέγερσης νέου κτιρίου της Βουλής. Τόσο ο Πρόεδρος της Βουλής όσο η Γενική Διεύθυνση έχουν θέσει το θέμα στον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος φαίνεται ότι αντιμετωπίζει θετικά την έναρξη προγραμματισμού για προώθηση ανέγερσης νέου κτιρίου της Βουλής”, είπε η Γενική Διευθύντρια της Βουλής.

Πρόσθεσε ότι “ο προγραμματισμός και η ανέγερση του νέου κτιρίου θα απαιτήσει κάποια χρόνια, γι’ αυτό είναι απαραίτητο να αρχίσει το ταχύτερο η προώθηση των αναγκαίων διεργασιών, ούτως ώστε σε ένα λογικό χρονικό διάστημα να προκύψει το νέο κτίριο, το οποίο θα στεγάσει τη Νομοθετική Εξουσία για τις επόμενες δεκαετίες”.

Όσον αφορά τα κονδύλια που αφορούν σε συνέδρια και σεμινάρια, η κ. Αναστασιάδη είπε ότι “αυτά βρίσκονται στα ίδια περσινά επίπεδα και προορίζονται να καλύψουν δαπάνες που αφορούν στις κοινοβουλευτικές αποστολές στο εξωτερικό και τη φιλοξενία”.

Διευκρίνισε ότι “πρόκειται για κονδύλια τα οποία συμβάλλουν άμεσα στην προώθηση της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, η οποία αποτελεί βασική δραστηριότητα όλων των σύγχρονων κοινοβουλίων” σημειώνοντας πως “παρά το μικρό μέγεθος του Κυπριακού Κοινοβουλίου σε αριθμό μελών, οι διεθνείς υποχρεώσεις αλλά και οι υποχρεώσεις για συμμετοχή και παρακολούθηση δραστηριοτήτων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι ίδιες με κάθε άλλο κοινοβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης”.

Αναφορικά με άλλα θέματα, η κ. Αναστασιάδη είπε ότι “στα πλαίσια της εξοικονόμησης οικονομικών πόρων που η Γενική Διεύθυνση της Βουλής έθεσε ως στόχο από τον προηγούμενο χρόνο, πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος και η αντικατάσταση των ψυκτών με αντλίες θερμότητας, γεγονός που θα επιτρέψει τη μείωση του κονδυλίου που δαπανάται κάθε χρόνο για φωτισμό, θέρμανση και καύσιμα”.

Σε δήλωσή του για τον προϋπολογισμό της Βουλής, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, αναφέρθηκε στην ανάγκη αυτός να είναι αυτόνομος.

Ανέφερε ότι “ο προϋπολογισμός της Βουλής θα πρέπει να προετοιμάζεται και να κατατίθεται από τον Πρόεδρος της Βουλής και τις αρμόδιες υπηρεσίες για να υπάρχει πραγματική ανεξαρτησία” και “θα πρέπει η Βουλή να μπορεί να αποφασίζει και να κατανέμει αυτά τα ποσά εκεί που η ίδια κρίνει ότι πρέπει να κατατεθούν”.

“Η Βουλή χρειάζεται και άλλους τεχνοκράτες ιδιαίτερα σε ζητήματα που εγείρονται νομικά θέματα, εκεί που χρειάζεται λογιστική, τεχνοκρατική υποστήριξη για να μπορούν οι βουλευτές να ελέγχουν την εκτελεστική εξουσία και τις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού”, κατέληξε.

Σε σχέση με την αναβάθμιση του κτιρίου της Βουλής, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Νικόλας Παπαδόπουλος είπε ότι το ΔΗΚΟ θεωρεί πως υπάρχουν κτιριακές εγκαταστάσεις στο χώρο της Βουλής ή και δίπλα από αυτό (κτίριο του ΘΟΚ, παλαιό νοσοκομείο Λευκωσίας) οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν με πολύ λιγότερο κόστος για να βελτιωθεί η κτιριακή υποδομή της Βουλής.