Αύξηση παρουσιάζει ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας

{loadposition ba_textlink}

Η σταθερή προσήλωση της Κυβέρνησης σε μια πορεία ανάπτυξης και ευημερίας, ειδικότερα στους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, αντανακλάται στην αύξηση κατά 10 εκατομμύρια στις αναπτυξιακές δαπάνες του ΥΠΠ , δήλωσε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, Κώστας Καδής παρουσιάζοντας τον προϋπολογισμό του 2016.

Εξήγησε ότι “η αύξηση στις αναπτυξιακές δαπάνες οφείλεται, κυρίως, στην αύξηση της πρόνοιας για το κτιριολογικό έργο του Υπουργείου Παιδείας, αύξηση της πρόνοιας για τον Πολιτισμό, και αύξηση της πρόνοιας για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο”.

Ταυτόχρονα, είπε ο κ. Καδής, παρουσιάζεται μείωση στα συγχρηματοδοτούμενα έργα που εντάσσονται στις πιο πάνω αναπτυξιακές δαπάνες, μείωση η οποία αφορά έργα που έχουν ολοκληρωθεί ή θα ολοκληρωθούν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015, ενώ για τα νέα συγχρηματοδοτούμενα έργα, η πρόνοια έχει περιληφθεί στον Προϋπολογισμό της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης.

Πρόσθεσε ότι οι χορηγίες τόσο προς τους Ημικρατικούς Οργανισμούς, που βρίσκονται κάτω από την εποπτεία του ΥΠΠ (ΚΟΑ, ΘΟΚ και ΟΝΕΚ), όσο και προς τα τρία Δημόσια Πανεπιστήμια (ΠΚ,ΤΕΠΑΚ, ΑΠΚΥ), παραμένουν περίπου στα ίδια επίπεδα”.

Ο Υπουργός Παιδείας είπε ότι φέτος, βρισκόμαστε ενώπιόν σας με ιδιαίτερη ικανοποίηση, αφού πλείστα από τα όσα εξαγγείλαμε, κατά την περσινή χρονιά, πέρασαν από το στάδιο της εξαγγελίας και του σχεδιασμού στο στάδιο της υλοποίησης, με ορατές τις θετικές επιπτώσεις στους τομείς αρμοδιοτήτων του ΥΠΠ.

Σημείωσε ότι η πρώτη σημαντικότατη τομή, που συμβάλλει καθοριστικά στην ορθολογική λειτουργία του ΥΠΠ, συνδέεται με την ανάπτυξη και υλοποίηση, για πρώτη φορά, ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού, ο οποίος έχει συνδεθεί για πρώτη φορά με τον προϋπολογισμό του.

Επιπρόσθετα, από φέτος καθορίζονται δείκτες απόδοσης για κάθε στόχο και δράση του σχεδιασμού.

Ο κ. Καδής είπε, αναφορικά, με την αποστολή και το όραμα του ΥΠΠ, ότι έχουν επίσης καθοριστεί επτά στρατηγικές επιδιώξεις, καθώς και αντίστοιχοι στόχοι για κάθε επιδίωξη, για την τριετία 2016-2018.

Η στρατηγική επιδίωξη Α’ καλύπτει την ανάπτυξη, επιμόρφωση και ποιοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης, η στρατηγική επιδίωξη Β΄ αφορά στον εκσυγχρονισμό των διοικητικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος και των σχολικών μονάδων, η στρατηγική επιδίωξη Γ΄ εστιάζεται στην αναβάθμιση του περιεχομένου της εκπαίδευσης και η στρατηγική επιδίωξη ∆΄ επικεντρώνεται στη στήριξη και ενίσχυση κάθε μαθητή, με αναγνώριση της διαφορετικότητας και αφορά στην ενίσχυση της σχολικής επιτυχίας και του αλφαβητισμού, στην ενίσχυση της θετικής συμπεριφοράς και στην αντιμετώπιση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς, αναγνωρίζοντας και ικανοποιώντας τις ιδιαίτερες ανάγκες και κλίσεις του μαθητικού πληθυσμού.

Ο Υπουργός Παιδείας είπε ότι η στρατηγική επιδίωξη Ε΄ αφορά στην ενίσχυση και αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η στρατηγική επιδίωξη Στ’ εστιάζεται στην ανάπτυξη, ενίσχυση και προβολή της πολιτιστικής δημιουργίας και κληρονομιάς, στην Κύπρο και το εξωτερικό, στην ανάπτυξη των σχέσεων του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου με τα πολιτιστικά αγαθά, στην προώθηση της πρόσβασης όλων των πολιτών στην πολιτιστική δημιουργία, στην αξιοποίηση του πολιτισμού ως ουσιαστικού στοιχείου των διεθνών σχέσεων, όπως επίσης και στην ενίσχυση της πολιτισμικής πολυμορφίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου.

Ταυτόχρονα, συνέχισε, το ΥΠΠ επιδιώκει την αποτελεσματική συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι με την ενεργό συμβολή του στη διαμόρφωση και υλοποίηση ευρωπαϊκών και διεθνών πολιτικών, παρακολουθώντας και αναπτύσσοντας περαιτέρω τις ευρωπαϊκές και διεθνείς του σχέσεις, αλλά και αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς και διεθνείς πόρους, ως προς την υλοποίηση διάφορων δράσεων και για αυτό τον λόγο, όλα όσα έχουν αναπτυχθεί πιο πάνω, έχουν συμπεριληφθεί ως η Ζ’ στρατηγική επιδίωξη στον σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας.

Ο Υπουργός Παιδείας είπε ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου και το Ίδρυμα Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της δομής και λειτουργίας τους, η οποία βαίνει προς ολοκλήρωση, αναπτύσσουν τους δικούς τους στρατηγικούς σχεδιασμούς.

Συγκεκριμένα, ανέφερε, ότι διαμορφώθηκαν και τέθηκαν σε εφαρμογή τα νέα ωρολόγια προγράμματα σε Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση, προχώρησε η αναδόμηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων, στη βάση Δεικτών Επάρκειας και Δεικτών Επιτυχίας, ενώ αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που έχουν οι εκπαιδευτικοί στην επίτευξη των στόχων κάθε εκπαιδευτικού συστήματος, βελτιώνουμε μια σειρά από πολιτικές που συνδέονται με την ποιότητα των εκπαιδευτικών μας.

Ο κ. Καδής σημείωσε ότι απόφαση ορόσημο για την ιστορία της κυπριακής εκπαίδευσης αποτέλεσε η πρόσφατη ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, μετά από συζητήσεις 26 χρόνων, του νόμου που εισάγει ένα νέο, αδιάβλητο και αξιοκρατικό σύστημα διορισμών στην εκπαίδευση.

Πρόσθεσε ότι η επιλογή δεν θα στηρίζεται πλέον στο έτος απόκτησης του πτυχίου – κάτι το οποίο συνέβαινε μέχρι σήμερα – αλλά θα γίνεται στη βάση ποιοτικών κριτηρίων, όπως οι γνώσεις, οι συναφείς εμπειρίες και τα προσόντα.

Είναι σημαντικό να επισημανθεί, είπε, ότι από το 2018 και μέχρι το 2027, το 50% των νέων διορισμών θα γίνεται με το πιο πάνω σύστημα, ενώ από το 2027 και έπειτα, ο υφιστάμενος κατάλογος διοριστέων θα καταργηθεί, αφού έχει ήδη κριθεί από όλους πως έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του.

Ο κ. Καδής είπε ότι αναγνωρίζοντας το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην ενίσχυση της κυπριακής οικονομίας και τη μείωση της ανεργίας, το ΥΠΠ προωθεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις για την αναβάθμιση της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε για το σκοπό αυτό, έναν ολοκληρωμένο «Στρατηγικό Σχεδιασμό για την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2015-2020».

Εξήγησε ότι στη βάση αυτού του σχεδιασμού έχουν ήδη διαμορφωθεί νέα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα για τις Τεχνικές Σχολές που ευελπιστούμε ότι θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από την επόμενη σχολική χρονιά, ενώ δημιουργούνται, επίσης, νέες υποδομές και εργαστήρια στις Τεχνικές μας Σχολές, ώστε να ικανοποιηθεί το αυξημένο ενδιαφέρον των μαθητών για συγκεκριμένους κλάδους.

Πηγή: ΚΥΠΕ