Εγκρίθηκε το σχέδιο κινήτρων της Τράπεζας Κύπρου

{loadposition ba_textlink}

Τα δύο ψηφίσματα (για δημιουργία και εφαρμογή του σχεδίου αντίστοιχα) εγκρίθηκαν από την ΕΓΣ με το 99,75% των μετόχων να ψηφίζουν υπέρ και το 0,25% να ψηφίζει κατά.

Με το ψήφισμα το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να δημιουργήσει και να εφαρμόσει το σχέδιο, το οποίο προνοεί την υπό προϋποθέσεις χορήγηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών (Options), που θα εκδοθούν και θα παραχωρηθούν από την τράπεζα σε «συγκεκριμένη ομάδα υπαλλήλων της τράπεζας και των θυγατρικών της», δηλαδή σε ανώτατα και ανώτερα εκτελεστικά στελέχη του συγκροτήματος.

Οι τέσσερις προϋποθέσεις

Η παροχή των δικαιωμάτων προϋποθέτει όπως αποπληρωθεί πλήρως η έκτακτη ρευστότητα από την ΕΚΤ, την άρση του περιορισμού της πληρωμής μερίσματος, την ακύρωση των κυβερνητικών εγγυήσεων και την απόδοση των επηρεαζόμενων υπαλλήλων.

Με βάση το σχέδιο, τα δικαιώματα θα παραχωρηθούν στις 31 Μαρτίου του 2016 και θα μπορούν να εξασκηθούν μόνο μετά τις 31 Δεκεμβρίου του 2019. Η τιμή εξάσκησης των δικαιωμάτων έχει καθοριστεί στα €0,25 ανά μετοχή δηλαδή κατά €0,01 ψηλότερα από την τιμή μετοχών κατά την τελευταία αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας.

Μπόνους για 30 ανώτατα στελέχη μέχρι και 100% στα σταθερής αμοιβής

Εξάλλου, με 99,75% υπέρ και 0,25% κατά, η ΕΓΣ ενέκρινε το ψήφισμα που επιτρέπει στην Τράπεζα «να έχει την ευελιξία για αύξηση της αναλογίας μεταξύ των κυμαινόμενων στοιχείων αμοιβής και των σταθερών στοιχείων αμοιβής στο ανώτατο όριο ύψους 100% της σταθερής αμοιβής για μέλη της Ανώτατης Διεύθυνσης της τράπεζας» που, όπως αναφέρεται, δυνητικά φτάνει τους 30 υπαλλήλους.

Η Τράπεζα θεωρεί πολύ σημαντική την αύξηση της ευελιξίας αυτής «καθώς θα της δώσει την δυνατότητα να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της σε θέματα αμοιβών και να περιορίσει οποιαδήποτε μειονεκτήματα στη δυνατότητά της να προσελκύσει και να διατηρήσει υπαλλήλους σε θέσεις κλειδιά».

Καθίσταται όμως σαφές ότι το μεγαλύτερο μέρος της αμοιβής είναι κυμαινόμενη (malus bonus), το οποίο, όπως εξήγησε ο νομικός σύμβουλος της τράπεζας Πόλυς Πολυβίου, επιτρέπει στο συγκρότημα να ανακτήσει αυτό το φιλοδώρημα αν διαπιστωθεί ότι αυτό παραχωρήθηκε με δόλο, με παραπλάνηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Με 100% επανεκλέγησαν οι τρεις Σύμβουλοι

Εξάλλου, η ΕΓΣ επανεξέλεξε με 100% των ψήφων τους τρεις Διοικητικούς σύμβουλους που με βάση το καταστατικό εξήλθαν αλλά ήταν επιλέξιμοι για επανεκλογή. Πρόκειται για τους Ιωάννη Ζωγραφάκη, Μάριο Καλοχωρίτη και Χριστόδουλο Πατσαλίδη.

Πηγή: KYΠΕ