Ελληνική Τράπεζα: Εξήγγειλε Ειδικό Σχέδιο Πρόωρης Αφυπηρέτησης

{loadposition ba_textlink}

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Τράπεζας, το Σχέδιο, το οποίο απευθύνεται σε μόνιμα μέλη του προσωπικού, προβλέπει πως “η αποζημίωση θα λαμβάνει υπόψη τον τερματισμό της υπηρεσίας και την απώλεια καριέρας κάθε υπαλλήλου, ο οποίος θα επιλέξει να αποχωρήσει βάσει αυτού”.

Ο καθορισμός του ποσού της αποζημίωσης, όπως αναφέρεται, θα βασίζεται στο ύψος του μισθού (βασικός + ΑΤΑ πριν από οποιεσδήποτε κρατήσεις και εισφορές) και στα έτη υπηρεσίας, ενώ το μέγιστο ποσό, που θα μπορεί να καταβληθεί σε υπάλληλο με υπηρεσία 30 ετών είναι μισθοί δύο ετών.

Η ανακοίνωση του Σχεδίου, σύμφωνα με την Ελληνική Τράπεζα, έγινε στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης και αναδιαμόρφωσης του επιχειρηματικού μοντέλου της Τράπεζας.

Η Ελληνική Τράπεζα “ανασυντάσσεται και ακολουθεί μια νέα διαδρομή, που στόχο έχει να την οδηγήσει στην επίτευξη των στρατηγικών της επιδιώξεων και να τη διατηρήσει ως ισχυρό πυλώνα για την ανάκαμψη της οικονομίας”, προστίθεται στην ανακοίνωση.