Εργαστηριο για τις κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες

{loadposition ba_textlink}

Με στόχο την εκπαίδευση και ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας στις πρακτικές σχεδιασμού και εφαρμογής κλινικού ελέγχου ποιότητας της παρεχόμενης υγειονομικής φροντίδας, πραγματοποιείται στη Κύπρο στις 19 και 20 Νοεμβρίου, το 12ο Παγκύπριο Εκπαιδευτικό Εργαστήριο για τις κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες και τον Κλινικό Ελεγχο.

Το εργαστήριο διοργανώνουν το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας και με το Βασιλικό Κολλέγιο Ιατρών της Αγγλίας (Royal College of Physicians) και πραγματοποιείται στα πλαίσια της εισαγωγής κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών και αναδιοργάνωσης των δημοσιών νοσηλευτηρίων, και της υλοποίησης των στρατηγικών στόχων του Υπουργείο Υγείας.

Σε αυτό θα συμμετάσχουν περίπου 100 Επαγγελματίες Υγείας (Ιατρικοί Λειτουργοί, Νοσηλευτικοί Λειτουργοί, Προϊστάμενοι Νοσοκομείων, Φαρμακοποιοί, Διοικητικοί κ. ά.) από νοσοκομεία και υπηρεσίες υγείας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και εκπρόσωποι από επαγγελματικούς συνδέσμους και ιατρικές εταιρείες. Το Εργαστήριο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.