“Φρένο” ΠτΔ στις άδειες ασθενείας των δημοσίων υπαλλήλων

{loadposition ba_textlink}

Σε διυπουργική επιτροπή ανέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, το ζήτημα της χρήσης άδειας ασθενείας από τους δημόσιους υπαλλήλους. Οι οδηγίες του Προέδρου είναι όπως τύχει επανεξέτασης η διαδικασία έγκρισης των αιτημάτων, με στόχο τη βελτίωσή της και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο, με απώτερο στόχο τον περιορισμό της χρήσης του δικαιώματος και βέβαια της κατάχρησης, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που αποφασίζεται η μετάθεση, η μετακίνηση ή και η ανάθεση νέων καθηκόντων στον εργαζόμενο.

Οι προεδρικές οδηγίες δόθηκαν στην προχθεσινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, όταν ο υπουργός Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης, παρουσίασε σημείωμα στο οποίο αποτυπώνεται η χρήση της άδειας ασθενείας στα υπουργεία και στις ανεξάρτητες υπηρεσίες, σε σύνολο 25.582 εργαζομένων.

Στην ουσία το πρόβλημα υπερβολικής χρήσης της άδειας ασθενείας βρίσκεται στους προϊστάμενους των κλάδων και τμημάτων, οι οποίοι έχουν την ευθύνη της έγκρισης ενός αιτήματος.

Και φαίνεται ότι σε αυτό το επίπεδο παρατηρείται χαλαρότητα, καθώς, όπως πληροφορούμαστε, σχεδόν καμία αίτηση δεν απορρίπτεται. Η νομοθεσία παρέχει στον προϊστάμενο τη δυνατότητα, όταν υπάρχει αμφιβολία ως προς την αντικειμενικότητα του πιστοποιητικού ασθενείας που προσκομίζεται, της παραπομπής του υπαλλήλου στο Υπουργείο Υγείας για διερεύνηση από ειδική επιτροπή.

Πηγές του Υπουργείου Οικονομικών ανέφεραν ότι με μεγαλύτερη ευκολία γίνεται χρήση της άδειας ασθενείας από υπαλλήλους οι οποίοι βρίσκονται στις κλίμακες εισδοχής, δηλ. Α2-5-7 και Α8. Όσο ανεβαίνει στην ιεραρχία, φαίνεται ότι το προσωπικό αποφεύγει τη χρήση της άδειας, εκτός βέβαια αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του “Φιλελευθέρου”, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που συγκέντρωσε το ΤΔΔΠ, 9.000 υπάλληλοι, ποσοστό 36,32%, σε σύνολο 25.582 εργαζομένων δεν χρησιμοποίησαν ούτε μία ημέρα άδεια ασθενείας. Επίσης, ποσοστό 23,85%, δηλ. 6.101 υπάλληλοι, έλαβε άδεια ασθενείας με ιατρικό πιστοποιητικό από 1-6 μέρες και ποσοστό 15,24%, 3.899 υπάλληλοι, από 7-13 ημέρες. Δηλαδή, ποσοστό 75,41% ή 19.291 υπάλληλοι δεν απουσίασε για λόγους ασθενείας πέραν των 13 ημερών.

Αρνητικά στοιχεία παρουσιάζονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με ποσοστό 42,63% των υπαλλήλων να απουσίασε το 2014 με άδεια πέραν των 13 ημερών. Υψηλά ποσοστά καταγράφονται και στην Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και στην ΕΕΥ, με το ποσοστό των υπαλλήλων που απουσίασε πέραν των 13 ημερών να κυμαίνεται σε 44%, 37% και 36%, αντίστοιχα.

Το δικαίωμα της άδειας ασθενείας διαφέρει ανάλογα από την κατηγορία που ανήκει ο εργοδοτούμενος. Οι πιο προνομιούχοι είναι οι μόνιμοι υπάλληλοι που δικαιούνται 42 ημερολογιακές ημέρες με παράταση μέχρι έξι μήνες κατόπιν έγκρισης ιατροσυμβουλίου. Σε αυτό το διάστημα απολαμβάνουν πλήρεις απολαβές. Μετά την εκπνοή του εξαμήνου δικαιούνται ακόμη έξι μήνες και το 50% των απολαβών τους

Οι έκτακτοι δικαιούνται 28 ημερολογιακές ημέρες άδεια και επιπλέον 14 ημέρες, κατόπιν έγκρισης ιατροσυμβουλίου, με πλήρεις απολαβές. Με την εξάντληση της άδειας η απουσία είναι άνευ απολαβών.

Το ωρομίσθιο προσωπικό δικαιούται 40 εργάσιμες ημέρες άδεια ασθενείας, με πλήρεις απολαβές, και επιπλέον 40 ημέρες κατόπιν έγκρισης ιατροσυμβουλίου. Μετά το πέρας της καθορισμένης άδειας η απουσία είναι άνευ απολαβών.

Πηγή: Φιλελεύθερος