Η κάρτα, αιτία σύγκρουσης ιατρών – υπουργείου

Από μια κλωστή κρέμονται οι σχέσεις μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και της Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑΣΥΚΙ) με αφορμή την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 4 Νοεμβρίου, να θέσει σαν προϋπόθεση εκ της εργοδοτικής πλευράς για την έναρξη των πιλοτικών προγραμμάτων στα κρατικά νοσηλευτήρια (χειρουργικές-οφθαλμολογικές επεμβάσεις), την εισαγωγή του θεσμού της ηλεκτρονικής κάρτας.

Η σύγκρουση μεταξύ των δυο πλευρών φαίνεται να είναι αναπόφευκτη, καθώς η ΠΑΣΥΚΙ έχει καταστήσει σαφές από τον Ιούλιο- οπότε και στάλθηκε η εγκύκλιος από τον Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών Δρα. Πέτρο Μάτσα για εισαγωγή του θεσμού της κάρτας -ότι δεν πρόκειται να συναινέσει σε κάτι τέτοιο. Σύμφωνα με απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες της «24», η ΠΑΣΥΚΙ σε απαντητική επιστολή της προς το Υπουργείο,  διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να αποδεκτεί διασύνδεση της έναρξης του πιλοτικού προγράμματος, με την ηλεκτρονική κάρτα ελέγχου και ξεκαθαρίζει ότι η ευθύνη μη εφαρμογής της συμφωνίας γενικά και ειδικότερα του πιλοτικού προγράμματος, με τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ασθενών, θα βαραίνει εξ ολοκλήρου την εργοδοτική πλευρά.

Έτοιμοι για διάλογο

Σε άλλο σημείο της επιστολής την οποία εξασφάλισε αποκλειστικά η «24», η ΠΑΣΥΚΙ επισημαίνει ότι οι ιατροί των δημοσίων νοσηλευτηρίων αποφάσισαν την συμμετοχή τους στο πιο πάνω πιλοτικό πρόγραμμα, ως ένδειξη καλής θέλησης, και με γνώμονα την εξυπηρέτηση των ασθενών, αφού αυτό θα οδηγούσε στην άμβλυνση του προβλήματος των λιστών αναμονής μου μαστίζει τους ασθενείς, συμπολίτες μας. Ως εκ τούτου προστίθεται,  δεν βλέπει τον λόγο διασύνδεσης του πιλοτικού προγράμματος με την μονόπλευρη εφαρμογή ηλεκτρονικής κάρτας, από την εργοδοτική πλευρά.

Επιπρόσθετα, η ΠΑΣΥΚΙ  δηλώνει την ετοιμότητά της να προσέλθει σε διάλογο, για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί οργάνωσης χρόνου του χρόνου εργασίας Νόμος του 2002 σε όλες τις πτυχές της και όχι μόνο για τον έλεγχο στην ώρα έλευσης και αποχώρησης από την εργασία. Ως εκ τούτου προστίθεται, η ΠΑΣΥΚΙ συμφωνεί στην εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος όπως έχει συμφωνηθεί αρχικά με το υπουργείο υγείας, που έχει σαν στόχο την εξυπηρέτηση των ασθενών, και διαμηνύει ότι δεν αποδέχεται διασύνδεσή του με την ηλεκτρονική κάρτα ελέγχου. Στα πλαίσια της εφαρμογής του εν λόγω προγράμματος, οι ιατροί επιμένουν, όπως υπογραμμίζουν,  στην εφαρμογή συμφωνημένου μηχανισμού ελέγχου, στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα για την σωστή υλοποίηση του και την μη εκμετάλλευση του προγράμματος, με τρόπο που θα αφήνει οποιοδήποτε εκτεθειμένο.

Εκκρεμούν σοβαρότερα προβλήματα

Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά όπου ενώ οι δυο πλευρές φαίνεται να συμφωνούν σε διάφορα θέματα μεταξύ τους- όπως στην προκειμένη περίπτωση η άμεση εφαρμογή των πιλοτικών προγραμμάτων που στόχο έχουν την άμβλυνση του προβλήματος και τη μείωση στις λίστες αναμονής- στο τέλος της ημέρας, το υπουργείο παρουσιάζεται με νέες απαιτήσεις τις οποίες μάλιστα θέτει και ως βασικές προϋποθέσεις προκειμένου να εφαρμόσει τα υποσχεθέντα. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εκκρεμότητα σοβαρότερα θέματα όπως είναι η αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων, η ολοκλήρωση της υλοποίησης της συμφωνίας της 20ης Ιανουαρίου, σε ότι αφορά στο θέμα καταβολής των υπερωριών, το θέμα με τα συμβόλαια των εκτάκτων καθώς και η συμμετοχή των κυβερνητικών γιατρών στα διάφορα ιατρικά συνέδρια.

Στηρίζει ο ΠΙΣ

Στο πλευρό των Κυβερνητικών γιατρών τάσσεται και ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος ο οποίος με ανακοίνωσή του καλεί το Υπουργείο Υγείας να εξετάσει τρόπους εξαίρεσης των μελών του από την υποχρέωση χρήσης της κάρτας ελέγχου προσέλευσης και αποχώρησης από την εργασία. Ο ΠΙΣ σε σχετική ανακοίνωσή του, θεωρεί ότι η πρακτική εισαγωγής του θεσμού της ηλεκτρονικής κάρτας και του ελέγχου προσέλευσης και αποχώρησης των ιατρικών λειτουργών δεν αποτελεί ουσιαστική μεταρρύθμιση για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα κρατικά Νοσηλευτήρια αλλά ούτε αποτελεί παράδειγμα σύγχρονων μεθόδων χρηστής διοίκησης. Ταυτόχρονα ο ΠΙΣ πιστεύει ότι η μέθοδος αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί ομαλά στην περίπτωση των ιατρικών λειτουργών λόγω της ιδιοσυγκρασίας του λειτουργήματος τους. Μεταξύ άλλων ο ΠΙΣ εκφράζει την έντονη απογοήτευσή του για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση που παρατηρείται στην εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων και του Υπουργείου, αναφορικά με το θέμα της συμμετοχής των ιατρών του δημοσίου σε επιστημονικά συνέδρια. Ο ΠΙΣ θεωρεί ότι το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ιατρικοί λειτουργοί που εργάζονται στο δημόσιο τομέα, να μην τυγχάνουν της διευκόλυνσης για περαιτέρω ενημέρωση και κατάρτισή τους σε επιστημονικά θέματα. 

* Διαβάστε δωρεάν την ηλεκτρονική έκδοση της “24” εδώ!