Ι. Νικολάου: “Η Νομική Αρωγή διασφαλίζει πλήρως το δικαίωμα προσφυγής στη Δικαιοσύνη”

{loadposition ba_textlink}

Η νομική αρωγή διασφαλίζει πλήρως το ανθρώπινο δικαίωμα του οποιουδήποτε να προσφύγει στο Δικαστήριο δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης, Ιωνάς Νικολάου, ωστόσο τόνισε ότι δεν θα πρέπει να παρέχουμε νομική αρωγή και να παροτρύνουμε τις περιπτώσεις αλλοδαπών που δεν έχουν δυνατότητα επιτυχούς έκβασης να προσφεύγουν στο Δικαστήριο γιατί κίνητρό τους είναι η παραμονή τους στην Κύπρο.

Ο κ. Νικολάου παρέστη στη Συνεδρία Νομικών της Βουλής που συζήτησε το Νομοσχέδιο Περί Νομικής Αρωγής.

Οπως είπε, η Βουλή των Αντιπροσώπων με την αντικατάσταση της φράσης “ να υπάρχουν πιθανότητες για θετική έκβαση της προσφυγής” με την φράση “αυτή να απορρίπτεται μόνο στην περίπτωση που είναι πρόδηλα αβάσιμη μια προσφυγή” που γίνεται για παράδειγμα από αιτητή πολιτικού ασύλου, ή διεθνούς προστασίας, θα οδηγήσει στην κατάχρηση της δυνατότητας αυτής.

Εξήγησε ότι από τούδε και στο εξής η καταχώρηση μιας προσφυγής στο Δικαστήριο διασφαλίζει την παραμονή του αλλοδαπού στην Κύπρο μέχρι που να εκδικαστεί η υπόθεση συνεπώς πολλοί θα προσφεύγουν στο Δικαστήριο έστω και εάν δεν είναι βάσιμη η υπόθεσή τους, απλά και μόνο για να διασφαλίσουν την παραμονή τους στην Κύπρο και την ίδια ώρα να εξασφαλίζουν νομική αρωγή από την Δημοκρατία.

Ο κ. Νικολάου είπε ότι μια τέτοια ρύθμιση πιθανόν να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα λόγω της κατάθεσης πολλών υποθέσεων που θα καταχωρηθούν στο Δικαστήριο αλλά και γιατί θα υπάρξουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η Δημοκρατία θα κληθεί να καταβάλει νομική αρωγή απλά και μόνο για να διασφαλίζεται η παραμονή κάποιων στην Κύπρο, έστω και αν δεν είναι βάσιμος ο λόγος παραμονής τους στο νησί.

Πρόσθεσε ότι δεν δικαιούνται με αυτή την ρύθμιση να αποταθούν ξανά για παροχή ασύλου άτομα των οποίων η αίτηση έχει απορριφθεί στο παρελθόν και αυτό επειδή μια υπόθεση μπορεί να επανέλθει όταν έχει καταχωρηθεί για έφεση.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι μιλούμε για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες το αίτημα εξετάστηκε από την αρμόδια διοικητική Αρχή που είναι η υπηρεσία ασύλου και κάποιος να προσφύγει στο Δικαστήριο επειδή η αίτησή του απορρίφθηκε και να ζητήσει την εξέταση της προσφυγής του από το Διοικητικό Δικαστήριο.

Ανέφερε ότι θα μπορεί κάποιος να έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει από το Δικαστήριο να επανεξεταστεί η υπόθεσή του σε επίπεδο δικαστικό και επί της ουσίας στις περιπτώσεις που κάποιος έχει τη δυνατότητα να έχει θετική έκβαση η υπόθεσή του να μπορεί να διασφαλίσει και νομική αρωγής καθότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να καταφύγει στο Δικαστήριο.

“Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται πλήρως το ανθρώπινο δικαίωμα του οποιουδήποτε που επιθυμεί να καταφύγει στο Δικαστήριο αλλά στο Δικαστήριο καταφεύγουν εκείνοι οι οποίοι έχουν κάποια υπόθεση που έχει πιθανότητες επιτυχίας ενώ μια υπόθεση που δεν έχει καμία πιθανότητα επιτυχίας, να μην καταφεύγουν οι αιτητές στο Δικαστήριο”, είπε ο κ. Νικολάου.

Συνέχισε λέγοντας πως δεν θα πρέπει να παρέχουμε νομική αρωγή και να παροτρύνουμε τις περιπτώσεις που δεν έχουν δυνατότητα επιτυχούς έκβασης να προσφεύγουν στο Δικαστήριο γιατί έχουν άλλο κίνητρο το οποίο επιδιώκουν που είναι η παραμονή τους στην Κύπρο.

Καταλήγοντας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, είπε ότι “νομίζω αυτό είναι κατάχρηση”

Πηγή: ΚΥΠΕ