Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα μέσω TAXISnet μέχρι 16 Νοεμβρίου

{loadposition ba_textlink}

Μέχρι και τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου θα είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα μέσω του συστήματος TAXISnet για τον Οκτώβριο του 2015, λόγω του ότι η τελευταία ημερομηνία υποβολής, 15 Νοεμβρίου, δεν είναι εργάσιμη μέρα, ανακοίνωσε σήμερα το Τμήμα Φορολογίας.

Στην ανακοίνωση, υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας δεν υποβληθεί έγκαιρα, τότε θα επιβληθεί χρηματική επιβάρυνση που ανέρχεται σε €50.

Για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 22446191 και 22446189.

Πηγή: KYΠΕ