Κατάχρηση αντιβιοτικών κάνουν οι Κύπριοι

{loadposition ba_textlink}

Αυξημένη εξακολουθεί να παραμένει η κατανάλωση αντιβιοτικών φαρμάκων από τους Κύπριους, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια τάση μείωσης, η οποία ενδεχομένως να οφείλεται στην οικονομική κρίση.

Το γεγονός αυτό οδηγεί στην ανάπτυξη υψηλών ποσοστών μικροβιακής ανθεκτικότητας, η οποία οφείλεται στην υπέρμετρη και λανθασμένη χρήση των αντιβιοτικών, με την εμφάνιση και εξάπλωση πολυανθεκτικών μικροβίων να αποτελεί σοβαρή απειλή για την παγκόσμια δημόσια υγεία.

Συνεπώς, η μικροβιακή ανθεκτικότητα καθιστά τα αντιβιοτικά αναποτελεσματικά για τη θεραπεία βακτηριακών λοιμώξεων, με σοβαρές συνέπειες. Λοιμώξεις με πολυανθεκτικά βακτήρια συχνά οδηγούν σε καθυστέρηση στην έναρξη κατάλληλης αντιβιοτικής θεραπείας, με αποτέλεσμα αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα, καθώς και αυξημένη διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο.

Η εμφάνιση δε πανανθεκτικών βακτηριακών στελεχών (δηλαδή βακτηρίων ανθεκτικών σε όλα τα διαθέσιμα αντιβιοτικά φάρμακα) είναι γεγονός ιδιαίτερα ανησυχητικό καθώς λοιμώξεις από τα βακτήρια αυτά είναι ουσιαστικά μη θεραπεύσιμες. Πρόσθετα, χωρίς αποτελεσματικά αντιβιοτικά, σύγχρονες ιατρικές θεραπείες, όπως χειρουργικές επεμβάσεις, χημειοθεραπεία για τον καρκίνο και εντατική θεραπεία δεν είναι πλέον δυνατές.Σύμφωνα με το ειδικό ευρωβαρόμετρο για τη Μικροβιακή Ανθεκτικότητα, η πληροφόρηση και γνώση των ευρωπαίων πολιτών, συμπεριλαμβανόμενων και των Κυπρίων, σχετικά με τα αντιβιοτικά και την ορθή χρήση τους είναι σε μεγάλο βαθμό ελλιπής και λανθασμένη. 

Ενδεικτικά, το 40% των Ευρωπαίων έχει την εσφαλμένη εντύπωση ότι τα αντιβιοτικά καταπολεμούν ιογενείς λοιμώξεις, όπως το κρυολόγημα και τη γρίπη. Η διαφύλαξη της αποτελεσματικότητας των αντιβιοτικών μέσω της ορθολογικής χρήσης τους αποτελεί ευθύνη όλων: ασθενών, ιατρών και γονέων. Ορθολογική χρήση σημαίνει χρήση μόνο όταν χρειάζεται για λοιμώξεις που προκαλούνται από μικρόβια, με τη σωστή δοσολογία και διάρκεια θεραπείας.

Η ευρωπαϊκή εκστρατεία για την «Ευρωπαϊκή Ημέρα Επαγρύπνησης για τα Αντιβιοτικά» υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Υπουργείο Υγείας συμμετέχει ενεργά κάθε χρόνο στην εκστρατεία, η οποία έχει σαν επίκεντρο των εκδηλώσεων τη 18η Νοεμβρίου. Τις τοπικές δραστηριότητες συντονίζει η Εθνική Επιτροπή Αντιβιοτικών.