Κέρδη €73 εκατ. ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου

{loadposition ba_textlink}

Κέρδη €73 εκατ. μετά τη φορολογία, για το εννιάμηνο 2015 ανακοίνωσε την Δευτέρα η Τράπεζα Κύπρου. Τα κέρδη μετά τη φορολογία από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €115 εκατ.

Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών μειώθηκαν κατά €649 εκατ. ή 5% το γ’ τρίμηνο 2015, με περίπου το μισό της μείωσης να οφείλεται στην πώληση της πλειοψηφίας των δραστηριοτήτων στη Ρωσία

Οι καταθέσεις πελατών στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά €527 εκατ. ή 5% το γ’ τρίμηνο 2015 και ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις (Δ/Κ) βελτιώθηκε σε 132%

Η χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) μειώθηκε κατά €1,6 δις μετά τις 30 Ιουνίου 2015 στο σημερινό επίπεδο των €4,3 δις

Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (με μεταβατικές διατάξεις) αυξήθηκε κατά 70 μονάδες βάσης κατά το γ’ τρίμηνο 2015 σε 15,6%

Εν μέσω του συνεχιζόμενου εποπτικού διαλόγου με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τη Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (ΔΕΕΑ),το Συγκρότημα δεν αναμένει να χρειαστεί να προβεί σε έκδοση κεφαλαίου, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέχρι το τέλος του χρόνου.

Τα νέα δάνεια που παραχώρησε η Τράπεζα ανήλθαν στο €0,5 δισ φέτος και αφορούσαν στην πλειοψηφία τους μικρά ποσά, σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Σε γραπτή συνοδευτική του δήλωση για τα αποτελέσματα του εννιαμήνου ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Τζον Πάτρικ Χούρικαν αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ολοκλήρωση της πώλησης της πλειοψηφίας των δραστηριοτήτων στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης και της θυγατρικής τράπεζας Uniastrum.

« Με την πώληση αυτή, ολοκληρώσαμε τη διάθεση των θυγατρικών τραπεζών στο εξωτερικό που είχαν καθοριστεί για πώληση. Έχουμε εξαλείψει πιθανούς μελλοντικούς κινδύνους που σχετίζονται με τις δραστηριότητές στη Ρωσία, και συγχρόνως έχουμε μειώσει κατά €550 εκατ. τα σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία βελτιώνοντας την εποπτική κεφαλαιακή μας θέση κατά 30 μονάδες βάσης», ανέφερε.

Είπε επίσης ότι οι προσπάθειες για διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου εντατικοποιούνται.

«Οι αναδιαρθρώσεις δανείων παραμένουν σε υψηλό επίπεδο και είμαστε κοντά στην ολοκλήρωση των αναδιαρθρώσεων σημαντικού μέρους των μεγάλων μας δανειοληπτών. Οι αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, σε συνδυασμό με τους βελτιωμένους οικονομικούς δείκτες της Κυπριακής οικονομίας, στηρίζουν τις προσπάθειες της Τράπεζας για την αντιμετώπιση των προβληματικών της δανείων και τη βελτίωση της ποιότητας του δανειακού της χαρτοφυλακίου», ανέφερε.

Ανέφερε ακόμα ότι με στόχο την περαιτέρω στήριξη της ανάκαμψης της Κυπριακής οικονομίας, η Τράπεζα παρέχει δάνεια σε βιώσιμες επιχειρήσεις και ιδιώτες, δημιουργώντας προϋποθέσεις για τόνωση της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας.

Στο μεταξύ σύμφωνα με εκπροσώπους της Τράπεζας η διαδικασία για αντικατάσταση του κ. Χούρικαν συνεχίζεται και αναζητείται υποψήφιος ο οποίος θα οδηγήσει την Τράπεζα από την περίοδο της Τρόικας και την αναδιάρθρωσης στη φάση της μακροχρόνιας ανάπτυξης. Θεωρείται μάλιστα ότι ο κ. Χούρικαν έθεσε τον πήχη ψηλά και ο αντικαταστάτης του πρέπει να μπορεί να πετύχει όσα πέτυχε ο Ιρλανδός τραπεζίτης.

 

Δεν θα χρειαστούν επιπλέον κεφάλαια

Το Συγκρότημα είναι σε εποπτικό διάλογο με την ΕΚΤ σχετικά με τη ΔΕΕΑ. Το Συγκρότημα αμφισβητεί συγκεκριμένες από τις παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν από την ΕΚΤ για τον καθορισμό των προβλέψεων σχετικά με την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου. Εάν ληφθεί υπόψη η επίδραση της αναπροσαρμογής που σχετίζεται με τις προβλέψεις που υπολογίστηκαν από την ΕΚΤ και η οποία κατά την άποψη του Συγκροτήματος, δεν έχει αναγνωριστεί μέχρι σήμερα, ύψους περίπου €600 εκατ., θα υπήρχε μία μείωση στον Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ύψους 2,4% (πριν από τη φορολογία). Λαμβάνοντας υπόψη τον δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) του Συγκροτήματος στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, ο οποίος ανέρχεται σε 15,6% και την αναμενόμενη έκβαση της διαδικασίας της ΔΕΕΑ, ακόμα και μετά την προσαρμογή για τυχόν επιπρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις ως αποτέλεσμα του επιτόπιου εποπτικού ελέγχου, το Συγκρότημα δεν αναμένει να χρειαστεί να προβεί σε έκδοση κεφαλαίου.

 

Η αύξηση των καταθέσεων θεωρείται ανάκτηση εμπιστοσύνης

Η Τράπεζα θεωρεί ότι έχει ανακτήσει σε μεγάλο βαθμό την εμπιστοσύνη Κυπρίων αλλά και ξένων καταθετών, ενώ οι θετικές εξελίξεις στις καταθέσεις ενισχύθηκαν από την ανασφάλεια στην Ελλάδα.

Οι καταθέσεις πελατών στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά €527 εκατ. κατά το γ’ τρίμηνο 2015. Ο δείκτης δανείων-καταθέσεων βελτιώθηκε στο 132% και οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν στο 56% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων, σε σύγκριση με 54% στις 30 Ιουνίου 2015.

Κατά τη διάρκεια του γ’ τρίμηνου 2015, η χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) μειώθηκε κατά €1 δις σε €4,9 δις στις 30 Σεπτεμβρίου 2015. Μετά το τέλος του τριμήνου, η χρηματοδότηση από τον ELA μειώθηκε περαιτέρω κατά €600 εκατ. στο σημερινό επίπεδο των €4,3 δις.

 

Μείωση των ΜΕΔ

Κατά το γ’ τρίμηνο 2015 ο ισολογισμός μειώθηκε περαιτέρω κατά €1,2 δις, κυρίως λόγω της πώλησης της πλειοψηφίας των δραστηριοτήτων στη Ρωσία.

Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών μειώθηκαν κατά €649 εκατ. κατά τη διάρκεια του γ’ τρίμηνου 2015 και ανήλθαν σε €11.998 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, αντιπροσωπεύοντας το 52% του συνόλου των δανείων (δείκτης δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών). Το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών με προβλέψεις ανήλθε σε 41% στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, ενώ λαμβάνοντας υπόψη τα μη αναγνωρισμένα έσοδα από τόκους στα συμβατικά υπόλοιπα των δανείων, το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών με προβλέψεις, ανέρχεται σε 52%.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το εννιάμηνο 2015 ανήλθαν σε €644 εκατ. και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο ανήλθε σε 3,85%. Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το γ’ τρίμηνο 2015 ανήλθαν σε €205 εκατ., σε σύγκριση με €212 εκατ. για το β’ τρίμηνο 2015, αντικατοπτρίζοντας την πλήρη επίδραση από την αποπληρωμή μέρους ομολόγου από την Κυπριακή Δημοκρατία στις αρχές Ιουνίου 2015 και τις ενέργειες απομόχλευσης. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το γ’ τρίμηνο 2015 ανήλθε σε 3,70%, σε σύγκριση με 3,79% για το β’ τρίμηνο 2015.

Οι προβλέψεις για απομείωση δανείων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) και κέρδη από αποαναγνώριση δανείων και αλλαγές στις αναμενόμενες ταμειακές ροές για δάνεια που εξαγοράστηκαν για το εννιάμηνο 2015 ανήλθαν σε €329 εκατ. Οι προβλέψεις για απομείωση δανείων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) και κέρδη από αποαναγνώριση δανείων και αλλαγές στις αναμενόμενες ταμειακές ροές για δάνεια που εξαγοράστηκαν για το γ’ τρίμηνο 2015 ανήλθαν σε €96 εκατ., σε σύγκριση με €123 εκατ. για το β’ τρίμηνο 2015.

Οι ζημιές από ομάδες εκποίησης που κατέχονται προς πώληση/μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το εννιάμηνο 2015 ανήλθαν σε €38 εκατ., αντικατοπτρίζοντας ζημιές από τις δραστηριότητες στη Ρωσία.

Τα καθαρά κέρδη από πώληση μη κύριων περιουσιακών στοιχείων για το εννιάμηνο ανήλθαν σε €23 εκατ. και περιλαμβάνουν τις ζημιές από την πώληση της πλειοψηφίας των δραστηριοτήτων στη Ρωσία και άλλων μη κύριων περιουσιακών στοιχείων. Από την πώληση της πλειοψηφίας των δραστηριοτήτων στη Ρωσία προέκυψε λογιστική ζημιά ύψους €23 εκατ., η οποία αποτελείται από ζημιά ύψους €28 εκατ. από τη μεταφορά των σχετικών αποθεματικών συναλλαγματικών διαφορών στο λογαριασμό αποτελεσμάτων και κέρδη ύψους €5 εκατ. που αντιπροσωπεύουν τη διαφορά του τιμήματος πώλησης και της καθαρής λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων.

Πηγή: KYΠΕ